Ledarskap

Ledarskap har en betydande inverkan på medarbetarnas upplevelse och vår kultur.

Vi har definierat gemensamma ledarskapsprinciper för Oriola. Principerna, som baseras på våra värderingar och affärsmål, ger våra ledare vägledning i det dagliga arbetet och beskriver vad som förväntas av ledare inom Oriola.

Förändringledning är ett av de viktigaste utvecklingsområdena, eftersom vår affärsmiljö, vår kultur och vårt arbetssätt genomgår en stor omvandling. Oriola vill stödja chefernas kapacitet och erbjuda verktyg för förändringsledning. Som en del av organisationsförändringen 2021 gav vi cheferna utbildning i förändringsledning. Vi genomförde också en pulsundersökning för våra chefer för att få feedback och identifiera ytterligare behov av stöd inom förändringsledning, och introducerade ett nytt forum för att dela viktig information, lära av varandra och stödja chefer i det dagliga arbetet. Ledarskapsutveckling fortsätter att vara ett viktigt fokusområde under 2022.

Ledare i nyckelroller under pandemin

Covid-19-pandemin har gjort det ännu tydligare varför ledarskap är viktigt. Chefer inom produktion har haft en nyckelroll när det gäller att säkerställa våra medarbetares hälsa och säkerhet och hålla teamen uppdaterade i situationer som ibland har förändrats snabbt. Kontorspersonalen har till stor del arbetat på distans under 2020 och 2021, vilket har lett till nya utmaningar för våra ledare, som måste engagera och motivera sina team utan att ha regelbunden personlig kontakt.

För att säkerställa kontinuerlig utveckling mäter vi varje år ledarskap som en del av vår medarbetarundersökning. Denna undersökning är ett ledningsverktyg som hjälper oss att planera åtgärder för att ytterligare öka personalens engagemang och välbefinnande. Baserat på undersökningsresultatet identifierar och planerar våra teams förbättringsåtgärder, som registreras för uppföljning. Under 2021 genomförde vi en pulsundersökning för att följa upp tidigare åtgärder och medarbetarundersökningen kommer att genomföras 2022 på grund av förändringar i verksamhetsmodell och organisation.