Utbildning och utveckling

Ett brett spektrum av tjänster ger våra medarbetare många karriärvägar. Mångfalden av uppgifter möjliggör lärande på jobbet och karriärutveckling inom Oriola.

Både Oriola som företag och vår affärsmiljö förändras snabbt och våra medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att kunna erbjuda en utmärkt kundupplevelse. En föränderlig affärsmiljö ger våra medarbetare möjligheter att delta i affärsutveckling och ta fram nya lösningar eller tjänster som möter våra kunders behov.

Vi vill stödja människor i deras karriärambitioner och uppmuntra personlig utveckling. Vi har definierat Oriolas strategiska förmågor, som styr personalutvecklingen och ger vägledning för extern rekrytering. Medarbetarnas utveckling stöds genom kontinuerliga utvecklingssamtal och målsättning, där sätts personliga mål upp för att vägleda arbetet och individuell utveckling. Alla åtgärder kartläggs och används för att planera utbildning, ledarskapsutveckling och individuell ersättning. År 2021, var personliga mål uppsatta för 91% av våra medarbetare.

Mångsidiga möjligheter till lärande

Vi erbjuder interna utbildningsprogram och uppmuntrar individuell utbildning för att bygga kompetens. Under de senaste åren har vi utfört viktiga åtgärder för att införa distansutbildning och digitalt lärande. År 2021 lanserade vi en ny en hållbarhetsutbildning online för alla medarbetare för att öka medvetenheten om vårt hållbarhetsarbete och dess koppling till olika arbetsuppgifter inom produktion, apotek och kontor. Mer än 2 200 anställda genomförde onlineutbildningen under året.

Läkemedelssektorn är strikt reglerad och många uppgifter kräver utbildning, till exempel avseende kvalitetskrav. Den största delen av utvecklingen uppnås dock genom lärande på arbetsplatsen. Flera utvecklingsprojekt ger möjlighet att bygga upp och utbyta erfarenheter över organisations- och landsgränser. Vårt breda utbud av tjänster gör det möjligt att ha olika karriärvägar, allt från experttjänster för läkemedelsföretag till uppgifter relaterade till försörjningskedjan av läkemedel.