Återvinning och avfallshantering

I vår verksamhet strävar vi efter att minska avfallet, använda material effektivt och se till att återvinningsgraden är så hög som möjligt.

Största delen av det avfall som genereras inom Oriolas verksamhet kommer från förpackningsmaterialet för de varor som anländer till våra lager och distributionscentraler. Att förbättra källsorteringen är ett av de viktigaste initiativen i vårt miljöarbete. Effektiv återvinning gör det möjligt att återanvända förpackningsavfall som råmaterial i stället för att förbränna det för att generera energi. Genom att återvinna sparar vi naturresurser, minskar koldioxidutsläppen och minimerar materialavfallet. En mer detaljerad beskrivning av våra avfallsflöden finns i Hållbarhetsrapporten 2023 (på engelska)

Oriolas förmåga att källsortera avfall har ökat systematiskt under de senaste åren och för närvarande finns över 10 olika kategorier tillgängliga vid företagets största lager i Finland och Sverige, där kartong, plast och energiavfall är de största kategorierna. 

För att minska avfallet levererar vi produkter från våra distributionscenter i framför allt återanvändbara transportlådor och med hjälp av återanvändbara kylsköldar. På så vis minimerar vi mängden förpackningsavfall i logistikkedjan för de produkter vi distribuerar. 

Förhindra att läkemedelsavfall sprids i miljön

I Finland klassas allt läkemedelsavfall som farligt avfall. Inlämning av överblivna läkemedel till apotek, förhindrar att läkemedel kommer ut i miljön via avfalls- eller avloppssystem. Vi främjar en hållbar och säker läkemedelsanvändning i vår dagliga verksamhet och uppmuntrar konsumenterna att returnera oanvända eller utgångna läkemedel till apoteken. 

En annan del av avfallshanteringen är Oriolas samarbete med flera välgörenhetsorganisationer till vilka vi donerar icke-farmaceutiska produkter som fortfarande kan användas men inte kan säljas på grund av ett närstående eller just passerat utgångsdatum.