Koldioxidavtryck

För att nå målet att vara koldioxidneutrala senast år 2030 måste vi minska verksamhetens koldioxidutsläpp till noll.

Det främsta verktyget för att minska vårt koldioxidavtryck är att göra förändringar i verksamheten och leveranskedjan, till exempel genom att byta till förnybara energikällor. Klimatkompensation är ett komplement för oss och ska främst användas när det inte längre är möjligt att minska våra utsläppsnivåer.

Oriolas koldioxidavtryck består huvudsakligen av tre utsläppsgrupper; direkta utsläpp vilket inkluderar köldmedium, utsläpp från inköpt energi och övriga utsläpp från vår leveranskedja. Koldioxidavtrycket beräknas enligt Greenhouse Gas Protocols redovisningsprinciper och omfattar hela koncernen.

Transporter är Oriolas största källa till indirekta utsläpp, eftersom leverantörerna ansvarar för hela transportkedjan. Ett nära samarbete med transportpartners gör det möjligt att minska utsläppen genom att till exempel optimera rutterna, använda kapaciteten effektivt och öka användningen av alternativa bränslen. För att kunna övervaka utsläppen från transporter ställer vi som krav att våra transportpartners rapporterar utsläppen regelbundet.

Utsläppen från transporter kan vi också påverka vid våra distributionscentraler, till exempel genom att förbättra transportlådornas fyllningsgrad, vilket i sin tur minskar antalet lådor som levereras till kunderna. Till exempel började vi år 2020 att i Sverige använda mindre transportlådor för kundbeställningar som innehåller färre produkter. I Sverige levererar vi även en del av våra onlinebeställningar tillsammans med apoteksorder.

image description