Säker och hälsosam arbetsmiljö

Vi vill erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö som främjar medarbetarnas välbefinnande.

Arbetsmiljö syftar till en hälsosam och säker arbetsmiljö, en väl fungerande arbetsgemenskap, förebyggande av arbetsrelaterade skador och olycksfall samt att vi som arbetsgivare upprätthåller och främjar arbets- och funktionsförmåga hos våra medarbetare i deras olika skeden av arbetslivet.

I Finland representeras den lagstadgade arbetarmiljöverksamheten av en arbetsmiljöorganisation där alla medarbetargrupper är representerade.I Sverige är arbetet med arbetsmiljön organiserad i enlighet med svensk lagstiftning, med stöd från företagshälsovården och i samarbete med lokala fackförbund. Oriola erbjuder även sina anställda skattefria personalvårdsförmåner. 

Hälso- och säkerhetsutbildningar ingår i vår introduktionsprocess, bestående av riktlinjer och instruktioner för att säkerställa ett säkert arbete för alla, särskilt på våra lager. Dessutom tillhandahåller Oriola skräddarsydda arbetssäkerhetutbildningar vid behov. Jobbspecifik säkerhetsutbildning kan till exempel innefatta säker hantering av kemikalier och användning av säkerhetsutrustning. Sitens ledningsgrupp ansvarar för att bedöma, mildra och övervaka platsspecifika risker och incidenter. Chefer har ett ansvar att kontinuerligt arbeta med risker och förbättringar för att garantera en säker arbetsplats. Medarbetare uppmuntras att delta i arbetet och rapportera incidenter eller dela förbättringsidéer gällande arbetsmiljön.

Idag är balansen mellan arbete och andra områden i livet en avgörande faktor för de anställdas välbefinnande. Att hantera arbete, stressnivåer och återhämtning är typiska utmaningar. 

Att ta hänsyn till den personliga livssituationen, som att ta hand om barn eller åldrande föräldrar, är också viktigt för att balansera arbetsbördan. Flexibla metoder som distansarbete och deltidsarbete underlättar anpassning till olika livssituationer. Hos Oriola används digitala arbetsverktyg som stöd för samarbete och informationsutbyte, oavsett medarbetarnas fysiska placering.