Oriolas integritetsåtagande

Dataskydd är viktigt för Oriola. Vi har åtagit oss att respektera våra kunders integritet och skydda deras personuppgifter.

Oriolas principer för behandling av personuppgifter tillämpas i all vår verksamhet där kunduppgifter hanteras:

  • Vi är transparenta om insamling av data om dig som kund och om syftet med behandlingen av dessa data.
  • Vi respekterar våra kunders integritetsrelaterade rättigheter och ger dig tillgång till onlineverktyg så att du kan få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar.
  • Vi ger dig valmöjligheter när det gäller behandling av personuppgifter och direktmarknadsföring.
  • Vi samlar endast in och använder personuppgifter som är nödvändiga för de på förhand definierade ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy, såsom att förse dig med begärda tjänster och relevanta erbjudanden samt förbättra din upplevelse.
  • Vi ser till att personuppgifterna är korrekta och håller dem uppdaterade. Vi behåller uppgifterna endast så länge det är nödvändigt.
  • Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning för att skydda dem från obehörig åtkomst.

Oriolas integritetspolicy innehåller mer detaljerad information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vem vi kan dela dem med.

I vår cookiepolicy hittar du information om cookies och hur vi använder dem på vår webbsida.

Du kan redigera dina cookieinställningar här. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om du vill begära dina personuppgifter, kontakta Oriolas dataskyddsombud på GDPR-DPO@oriola.com.