Real World Evidence – när effektivitet avgör

Real World Evidence (RWE) erbjuder strategiskt stöd genom hela livscykeln för ett läkemedel. Med vår gedigna expertis inom RWE studier erbjuder vi dig värdefull information och service för att säkerställa en framgångsrik process från klinisk fas till fas IV studier efter godkännande för försäljning.

Till ditt förfogande har du ett team av experter som har erfarenhet av post doc-forskning, farmakoepidemiologi, registerstudier (inklusive säkerhetsstudier efter godkännande för försäljning, EMA och FDA PASS), nutritionsstudier, data från sjukhus i form av biobanker inklusive genomdata. Teamet av experter har erfarenhet från CRO-företag, stora läkemedelsföretag, universitet, universitetssjukhus, apotek och myndigheter gällande nationella data på en nordisk nivå – vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för just dina behov.

Välj RWE-tjänster efter ditt behov:

  • genomförbarhetsstudier
  • patientenkäter
  • studier om läkemedelsanvändning
  • fas IV-studier (PASS och PAES)
  • rekrytering av patienter till kliniska studier
  • data för hälsoekonomiska modeller
  • marknads- och landskapsanalyser som stöd för marknadstillträde och prisbeslut

Vår unika GDPR-kompatibla digitala plattform för patientrapporterade resultat innehåller en stark autentisering och ett dynamiskt digitalt samtycke och banar väg för transparent och rättvis dataanvändning inom medicinsk forskning.

Vägen till framgång: RWD + PRO = RWE

  • RWD (Real World Data): Samlas in från nationella register, biobanker från sjukhus, inklusive olika elektroniska patientjournaler, och från privata vårdgivare
  • PRO (Patient Reported Outcomes): Data samlas in via Oriolas nätverk av forskningsapotek (ungefär 180 apotek i Finland), och i samarbete med patientorganisationer och privata vårdgivare
  • RWD + PRO = RWE: Ger en helhetsbild av sjukdomsbördan genom att kombinera patienternas perspektiv och data från nationella hälsoregister

De nordiska länderna erbjuder utmärkta förhållanden för registerstudier

De nordiska länderna är tätt kopplade till varandra, vilket är positivt på många sätt. Vi har utmärkta förhållanden för registerstudier på grund av våra liknande lagar, politiska system, homogen socioekonomisk struktur, inklusive gratis utbildning och hälso- och sjukvård för hela populationen, och unika personnummer för varje medborgare. Våra långa traditioner för elektronisk datainsamling gör att vi kan skapa riksomfattande kohortstudier och sammanlänka data för forskningsändamål.

Vi känner till både den nordiska lagstiftningen och EU-lagstiftning. Vi förklarar gärna vilka effekter den nya lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården i Finland har på forskningen, samt vilken roll den nya myndigheten, Findata, har.

Tveka inte att höra av dig – vi är redo att skräddarsy projekt efter just dina behov!

Kontakta oss

Tuire Prami

Tuire Prami

Real World Evidence Team Lead +358 50 546 8459 tuire.prami@oriola.com