Återvinning och avfallshantering

I vår verksamhet strävar vi efter att minska avfallet, använda material effektivt och se till att återvinningsgraden är så hög som möjligt.

Största delen av det avfall som genereras inom Oriolas verksamhet kommer från förpackningsmaterialet för de varor som anländer till våra lager och distributionscentraler. Att förbättra källsorteringen är ett av de viktigaste initiativen i vårt miljöarbete. Effektiv återvinning gör det möjligt att återanvända förpackningsavfall som råmaterial i stället för att förbränna det för att generera energi. Genom att återvinna sparar vi naturresurser, minskar koldioxidutsläppen och minimerar materialavfallet. En mer detaljerad beskrivning av våra avfallsflöden finns i Årsrapporten 2022

Under 2022 har Oriola fortsatt det systematiska arbetet med att minska avfallet och öka återvinningen genom att till exempel öka medarbetarnas medvetenhet i ämnet. Våra insatser omfattade återvinningskampanjer, utbildningsmaterial och möten i både Sverige och Finland.

Oriolas förmåga att källsortera avfall har ökat systematiskt under de senaste åren och för närvarande finns över 10 olika kategorier tillgängliga vid företagets största lager i Finland och Sverige, där kartong, plast och energiavfall är de största kategorierna. Under 2022 introducerade vi två nya kategorier på vårt svenska distributionscenter. Dessutom introducerades nya avfallskomprimatorer för att förenkla avfallshanteringen. . Som ett resultat ökade Oriolas återvinningsgrad 2022 till 83% (79% 2021). Vi uppnådde även det årliga återvinningsmålet som satts upp för vårt distributionscenter i Esbo (återvinningsgrad 85%). Vårt mål är att utöka återvinningen av icke-farmaceutiskt avfall till 87% på koncernnivå i slutet av 2023.

För att minska avfallet levererar vi produkter från våra distributionscenter i framför allt återanvändbara transportlådor. På så vis minimerar vi mängden förpackningsavfall i logistikkedjan för de produkter vi distribuerar. Dessutom har Oriola förbättrat insamlingen av träpallar och skickat över 108 ton återanvändbara pallar tillbaka till leverantörer 2022.

* Avfall som genereras i den dagliga verksamheten och samlas in från Oriolas anläggningar

Förhindra att läkemedelsavfall sprids i miljön

I Finland klassas allt läkemedelsavfall som farligt avfall. Inlämning av överblivna läkemedel till apotek, förhindrar att läkemedel kommer ut i miljön via avfalls- eller avloppssystem. Vi främjar en hållbar och säker läkemedelsanvändning i vår dagliga verksamhet och uppmuntrar konsumenterna att returnera oanvända eller utgångna läkemedel till apoteken. År 2022 deltog vi för fjärde gången i den finska läkemedelssektorns gemensamma kampanj för att skydda Östersjön. Kampanjen syftar till att öka konsumenternas medvetenhet om hur viktigt det är att läkemedelsavfall destrueras på rätt sätt.

En annan del av avfallshanteringen är Oriolas samarbete med flera välgörenhetsorganisationer till vilka vi donerar icke-farmaceutiska produkter som fortfarande kan användas men inte kan säljas på grund av ett närstående eller just passerat utgångsdatum. Dessa åtgärder har genomförts framgångsrikt i Finland och 2022 började Oriola göra donationer genom utvalda partners även i Sverige.