Kierrätys ja jätehuolto

Tähtäämme toiminnoissamme jätteen vähentämiseen, materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja syntyvän jätteen mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen.

Toimitamme tuotteet jakelukeskuksistamme vastaanottajille pääsääntöisesti uudelleenkäytettävissä kuljetuslaatikoissa. Näin minimoimme osaltamme pakkausjätteen määrän jakelemiemme tuotteiden logistiikkaketjussa.

Suurin osa Oriolan toiminnoissa syntyvästä jätteestä on peräisin varastoihimme ja jakelukeskuksiimme saapuvan tavaran pakkausmateriaaleista. Kierrätyksen tehostaminen on Oriolan ympäristötyön avainteemoja. Tehokkaalla kierrättämisellä pakkausjäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena sen sijaan, että se poltettaisiin ja hyödynnettäisiin energiana. Tämä säästää luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä sekä minimoi materiaalihukan.

Tavoitteemme on kierrättää 85 prosenttia ei-lääkkeellisestä jätteestä konsernitasolla. Lajittelumahdollisuuksia on järjestelmällisesti lisätty viime vuosina. Vuonna 2020 käynnistimme muun muassa muovipakkausten keräyksen Suomen toimistotiloissa, puulavojen kierrätyksen Ruotsin keskusvarastolla ja pahvipakkausten kierrätyksen annosjakelun tuotantoyksikössämme Ruotsissa. Toimenpiteiden ansiosta Oriolan kierrätysaste nousi 71 prosentista 74 prosenttiin vuoden 2020 aikana.

*Päivittäisistä toiminnoista syntyvä jäte, joka kerätään Oriola-konsernin kiinteistöistä

Ehkäisemme lääkejätteen päätymistä ympäristöön

Käyttämättä jääneiden lääkkeiden palauttaminen apteekkiin estää niiden päätymisen esimerkiksi sekajätteen tai viemärin kautta luontoon. Keräämme ja toimitamme asianmukaisesti hävitettäväksi vuosittain satoja tonneja lääkejätettä ruotsalaisen Kronans Apotek -apteekkiketjumme kautta. Kannustamme kuluttajia palauttamaan käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.

Vuonna 2020 olimme toista vuotta mukana toimialan yhteisessä Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa, jonka tavoitteena on kasvattaa kuluttajien tietoisuutta lääkejätteen oikean hävittämisen merkityksestä.

Tehokkain tapa välttää lääkkeiden päätyminen luontoon on ehkäistä lääkejätteen syntymistä. Lääkkeiden vastuullista käyttöä voidaan edistää koko toimialalla monin eri tavoin, alkaen lääkkeiden pakkauskoon optimoinnista ja asiantuntevasta lääkeneuvonnasta apteekeissa. Myös annosjakelu auttaa estämään lääkejätteen syntymistä, kun potilas saa päivittäin tarvitsemansa lääkkeet valmiina annoksina.