Kierrätys ja jätehuolto

Tähtäämme toiminnoissamme jätteen vähentämiseen, materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja syntyvän jätteen mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen.

Suurin osa Oriolan toiminnoissa syntyvästä jätteestä on peräisin varastoihimme ja jakelukeskuksiimme saapuvan tavaran pakkausmateriaaleista. Kierrätyksen tehostaminen on Oriolan ympäristötyön avainteemoja. Tehokkaalla kierrättämisellä pakkausjäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena sen sijaan, että se poltettaisiin ja hyödynnettäisiin energiana. Tämä säästää luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä sekä minimoi materiaalihukan. Tarkempi kuvaus Oriolan jätevirroista löytyy vastuullisuusraportista 2023.

Olemme lisänneet lajittelun edellytyksiä järjestelmällisesti viime vuosina, ja tällä hetkellä yhtiön suurimmissa varastoissa Suomessa ja Ruotsissa on yli 10 lajittelukategoriaa, joista suurimmat ovat pahvi, muovi ja energiajäte. 

Jätteen vähentämiseksi käytämme toimituksissamme jakelukeskuksistamme vastaanottajille pääsääntöisesti uudelleenkäytettäviä kuljetuslaatikoita ja kylmäelementtejä. Näin minimoimme osaltamme pakkausjätteen määrän jakelemiemme tuotteiden logistiikkaketjussa. 

Ehkäisemme lääkejätteen päätymistä ympäristöön

Suomessa kaikki ihmisten tai eläinten terveydenhoidosta ja kotitalouksista peräisin oleva lääkejäte on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Käyttämättä jääneiden lääkkeiden palauttaminen apteekkiin estää niiden päätymisen esimerkiksi sekajätteen tai viemärin kautta luontoon. Edistämme kestävää ja turvallista lääkkeiden käyttöä päivittäisissä toiminnoissamme ja kannustamme kuluttajia palauttamaan käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. 

Teemme myös yhteistyötä eri hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa jätteen vähentämiseksi. Lahjoitamme järjestöille ei-lääkkeellisiä terveys- ja hyvinvointituotteita, jotka ovat edelleen käyttökelpoisia, mutta joita ei voi enää myydä lähestyvän parasta ennen -päivämäärän vuoksi.