Kierrätys ja jätehuolto

Tähtäämme toiminnoissamme jätteen vähentämiseen, materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja syntyvän jätteen mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen.

Suurin osa Oriolan toiminnoissa syntyvästä jätteestä on peräisin varastoihimme ja jakelukeskuksiimme saapuvan tavaran pakkausmateriaaleista. Kierrätyksen tehostaminen on Oriolan ympäristötyön avainteemoja. Tehokkaalla kierrättämisellä pakkausjäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena sen sijaan, että se poltettaisiin ja hyödynnettäisiin energiana. Tämä säästää luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä sekä minimoi materiaalihukan. Tarkempi kuvaus Oriolan jätevirroista löytyy vuosikatsauksesta 2022.

Vuonna 2022 Oriola jatkoi työtä jätteen vähentämiseksi erityisesti lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta aiheesta. Vuoden aikana tehdyt toimenpiteet sisälsivät muun muassa kierrätyskampanjoita Ruotsissa ja Suomessa, koulutusmateriaaleja ja -tapahtumia.

Olemme lisänneet lajittelun edellytyksiä järjestelmällisesti viime vuosina, ja tällä hetkellä yhtiön suurimmissa varastoissa Suomessa ja Ruotsissa on yli 10 lajittelukategoriaa, joista suurimmat ovat pahvi, muovi ja energiajäte. Vuonna 2022 otimme käyttöön kaksi uutta lajittelukategoriaa Ruotsin jakelukeskuksessamme. Otimme myös uudet jätepuristimet käyttöön jätehuollon tarpeen vähentämiseksi. Toimenpiteiden ansiosta Oriolan kierrätysaste nousi 83 prosenttiin (79 prosenttia vuonna 2021). Lisäksi saavutimme Espoon jakelukeskukselle asetetun vuosikierrätystavoitteen (kierrätysaste 85 prosenttia). Oriolan tavoitteena on kasvattaa muun kuin lääkejätteen kierrätys 87 prosenttiin konsernitasolla vuoteen 2023 mennessä.

Jätteen vähentämiseksi toimitamme tuotteet jakelukeskuksistamme vastaanottajille pääsääntöisesti uudelleenkäytettävissä kuljetuslaatikoissa. Näin minimoimme osaltamme pakkausjätteen määrän jakelemiemme tuotteiden logistiikkaketjussa. Lisäksi Oriola on parantanut puisten kuormalavojen kiertoa ja lähetimme yli 108 tonnia uudelleen käytettäviä lavoja takaisin toimittajille vuonna 2022.

*Päivittäisistä toiminnoista syntyvä jäte, joka kerätään Oriola-konsernin kiinteistöistä

Ehkäisemme lääkejätteen päätymistä ympäristöön

Suomessa kaikki ihmisten tai eläinten terveydenhoidosta ja kotitalouksista peräisin oleva lääkejäte on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Käyttämättä jääneiden lääkkeiden palauttaminen apteekkiin estää niiden päätymisen esimerkiksi sekajätteen tai viemärin kautta luontoon. Edistämme kestävää ja turvallista lääkkeiden käyttöä päivittäisissä toiminnoissamme ja kannustamme kuluttajia palauttamaan käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. Vuonna 2022 olimme neljättä vuotta mukana toimialan yhteisessä Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa, jonka tavoitteena on kasvattaa kuluttajien tietoisuutta lääkejätteen oikean hävittämisen merkityksestä.

Teemme myös yhteistyötä eri hyväntekeväisyysorganisaatioiden kanssa jätteen vähentämiseksi. Lahjoitamme järjestöille ei-lääkkeellisiä terveys- ja hyvinvointituotteita, jotka ovat edelleen käyttökelpoisia, mutta joita ei voi enää myydä lähestyvän parasta ennen -päivämäärän vuoksi. Lahjoituksia on tehty koordinoidusti jo aiemmin Suomessa, ja vuonna 2022 loimme myös Ruotsissa lahjoituksia varten valikoitujen kumppanien verkoston.