Hållbarhetsutveckling 2020

Vi följer upp vårt hållbarhetsarbete genom de långsiktiga mål som har definierats för varje huvudområde inom vårt hållbarhetsprogram. För att mäta vår prestanda, har vi tagit fram nyckeltal (KPI) för strategiperioden. Klicka på det långsiktiga målet för att se vårt hållbarhetsresultat 2020.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål

Mål för 2020–2022 Utveckling 2020
Utveckla nya hälsofrämjande tjänster Målet fick extra hög prioritet på grund av COVID-19-pandemin. Vi hjälpte patienter och kunder särskilt genom Kronans Apotek, där vi lanserade nya tjänster för riskgrupper, så att dessa skulle få sina läkemedel på ett säkert sätt, till exempel via drive-in- eller inringningstjänster. Kronans Apotek lanserade också COVID-19-antikroppstester, och i slutet av året hade fler än 70 000 kunder testats.
Läkemedelsleveranser av hög kvalitet Inom 24 timmar från beställningstillfället levererar Oriola läkemedel till alla apotek och sjukhusapotek samt andra vårdenheter i Sverige och Finland. Vi utvecklar ett kvalitetsmått för läkemedelsleveranser.
Öka andelen hållbara produkter i egna varumärken till 20 procent av produktsortimentet I Sverige definierades hållbarhetskriterierna för Oriolas eget sortiment av apoteksprodukter under 2020, och 18 % av sortimentet är hållbarhetsklassat, till exempel Svanenmärkta produkter eller produkter med annan etablerad miljömärkning.
Mål för 2020–2022 Utveckling 2020
Höja index för medarbetarengagemang till minst 80 År 2020 var indexet för medarbetarengagemang 78 (77 2019)
Ha en personalomsättning på högst 12 % År 2020 var personalomsättningen 10,2 procent (9,2 % 2019)
Mål för 2020–2022 Utveckling 2020
Öka andelen förnybar energi till 100 procent i våra fastigheter Vi tog ett stort steg framåt beträffande förnybar energi, när anläggningen i Mankaa i Finland övergick till förnybar fjärrvärme. Förändringen leder till att 92 procent av vår energiförbrukning kommer från förnybara energikällor (77 % 2019). Övergången till förnybar fjärrvärme hade också en betydande inverkan på vårt totala koldioxidutsläpp.
Återvinna minst 85 procent av allt avfall som inte är läkemedel Vi har systematiskt ökat möjligheterna att sortera avfall under de senaste åren. 2020 började vi till exempel samla in plastförpackningar i våra kontorslokaler i Finland, och vi började återvinna träpallarna på det svenska centrallagret. Resultatet blev att Oriolas återvinningsgrad ökade till 74 % (71 % 2019).