Ledarskap

Ledarskap har en betydande inverkan på medarbetarnas upplevelse och vår kultur.

På Oriola är vi övertygade om att det är människor och kultur som gör det möjligt att nå framgång. Därför var ledarskap ett fokusområde i vår organisationsutveckling under 2022. Som ett resultat av detta gjordes nya utnämningar tillnyckelpositioner. Vi har inkluderat utbildningar med fokus på kommunikation och ledarskap som en del av vår ledarskapsutveckling. När arbetet kring chefsbefattningar och roller är genomfört kommer ledarskapsutveckling att genomföras i större skala. För att säkerställa kontinuerlig utveckling mäter vi varje år kvaliteten på ledarskap. Under 2022 förbättrades vårt ledarskapsindex något till 78 från 77 (2021). 

År 2022 infördes ett nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för bolagets nyckelpersoner, inklusive vd och ledningsgrupp. I planen är ersättningen delvis kopplad till ett miljömål (CO2).