Market Access och upphandlingssupport främjar försäljningen på den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden

Vi känner till affärsmöjligheterna samt fallgroparna inom Market Access och upphandlingssupport på den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Tack vare vår mångsidiga farmaceutiska och hälsoekonomiska expertis kan vi utse ett handplockat team för ditt uppdrag för att garantera bästa möjliga resultat. Tveka inte att kontakta oss när du behöver kundorienterade experter för att minska din arbetsbörda eller hitta lösningar på utmaningar som du möter inom Market Access och upphandlingar.

Från individuella ansökningar till helt utlokaliserade funktioner:

 • pris- och subventionsansökningar samt referensprisanmälningar
 • hälsoekonomiska studier och budgetpåverkansmodeller (Budget Impact Models, BIM)
 • Real World Evidence (RWE) -studier för att komplettera med lokala data för t.ex. hälsoekonomiska studier
 • Market Access-analyser eller marknadsanalyser
 • utvärdering av material före inlämning av pris- och subventionsansökningar
 • upphandlingssupport - till exempel analyser, översättningar, inlämningar, överklagan, samt uppföljning
 • konsultationer gällande bl.a. riskdelning, villkorlig subvention och utvärdering av läkemedel som enbart används på sjukhus
 • strategisk konsultation
 • skräddarsydd utbildning om Market Access inom Norden samt processer för den
 • organisation och koordinering av möten med experter och intressentgrupper
 • bemanningstjänster, från enstaka projekt till helhetslösningar
 • medicinska och farmakologiska översättningar av bland annat anbud vid upphandling av sjukhusläkemedel och olika typer av dokument från nationella enheter/institut

Vi hjälper er att skräddarsy efter era behov!

Kontakta oss

Timo Purmonen

Timo Purmonen

Head of Data Driven Business and Market Access +358 40 627 9933 timo.purmonen@oriola.com