Energi

Vårt mål är att, senast år 2022, endast använda förnybar energi.

Oriolas energiförbrukning omfattar belysning och ventilation i lager- och kontorslokaler samt hos våra apotek i Sverige. En del av vår energiförbrukning uppstår också när vi måste uppfylla de specifika lagkraven, exempelvis beträffande värme och kyla för lagerhållning av läkemedel.

Senast år 2022 ska hela vår energiförbrukning baseras på förnybara källor. Fram till dess utökar vi systematiskt den förnybara energins andel av den totala energiförbrukningen. Till exempel har vårt centrallager i Mölnlycke i Sverige använt geotermisk uppvärmning sedan år 2015, och år 2020 installerades solpaneler på anläggningens tak. Vi arbetar också för att öka användningen av förnybar energi i vårt apoteksnätverk i Sverige.

År 2020 tog vi ett stort steg på vägen mot målet genom att börja använda endast förnybar fjärrvärme vid vår anläggning i Mankkaa i Espoo. Den förändringen innebär att 92 procent av hela företagets energiförbrukning kommer från förnybara energikällor, jämfört med 77 procent 2019. Övergången till förnybar fjärrvärme hade också en betydande inverkan på företagets totala koldioxidutsläpp.

Utöver att övergå till förnybara energikällor förbättrar vi den långsiktiga energieffektiviteten i stora lager- och kontorsanläggningar. I exempelvis distributionscentret i Mankkaa har vi ökat energieffektiviteten och minskat energiförbrukningen med 22 procent sedan år 2018.