Energi

Vårt mål är att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme, senast år 2022.

Oriolas energiförbrukning omfattar belysning och ventilation i lager- och kontorslokaler. En del av vår energiförbrukning uppstår också när vi måste uppfylla de specifika lagkraven, exempelvis beträffande värme och kyla för lagerhållning av läkemedel.

Vi ämnar att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme. Eftersom vissa produkter kräver kylförvaring, och efterfrågan på kylförvaring ökar, är det av yttersta vikt att säkerställa energieffektiviteten i våra kylsystem för att minska vårt koldioxidavtryck. Vi ser även övergången till mer klimatvänliga köldmedier som mycket nödvändig.

Utöver att övergå till förnybara energikällor förbättrar vi den långsiktiga energieffektiviteten i lager- och kontorsanläggningar.

Koldioxidavtryck

Våra initiativ har minskat vårt koldioxidavtryck avsevärt från 2020 års nivå.