Energia

Tavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Oriolan energiankulutus kattaa valaistuksen ja ilmanvaihdon varasto- ja toimistotiloissa. Energiankulutuksemme sisältää myös lääkkeiden varastoinnin edellyttämän olosuhteiden hallinnan, kuten jäähdytyksen tai lämmityksen.

Pyrimme käyttämään vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä vuoden 2023 loppuun mennessä, ja lisäämme niiden osuutta järjestelmällisesti. Tuore esimerkki on Espoossa sijaitsevan pääkonttorimme ja jakelukeskuksemme siirtyminen uusiutuvan kaukolämmön käyttöön vuonna 2020. Muutoksella oli merkittävä vaikutus uusiutuvan energian käyttöömme sekä Oriolan kokonaishiilidioksidipäästöihin.

Vuoden 2022 lopussa 91 prosenttia Oriola-konsernissa ostetusta sähköstä ja lämmöstä tuli uusiutuvista lähteistä (95 prosenttia vuonna 2021). Uusiutuvan sähkön ja hiilineutraalin lämmön osuus laski hieman, mikä johtui pääosin Kronans Apotekin energiankulutuksen jättämisestä pois laskelmasta.

Uusiutuvien energialähteiden lisäksi kehitämme pitkäjänteisesti energiatehokkuutta isoissa varasto- ja toimistotiloissa.

 

Lue lisää

Hiilijalanjälki

Olemme onnistuneet pienentämään Oriolan hiilijalanjälkeä merkittävästi vertailuvuodesta 2019.