Energia

Tavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa energiaa vuoteen 2022 mennessä.

Oriolan energiankulutus kattaa valaistuksen ja ilmanvaihdon varasto- ja toimistotiloissa sekä apteekeissa Ruotsissa. Energiankulutuksemme sisältää myös lääkkeiden varastoinnin edellyttämän olosuhteiden hallinnan, kuten jäähdytyksen tai lämmityksen.

Tavoitteemme on, että kaikki käyttämämme energia on uusiutuvaa vuoteen 2022 mennessä, ja lisäämme sen osuutta järjestelmällisesti. Esimerkiksi Mölnlycken keskusvarastomme Ruotsissa on käyttänyt lämmitykseen maalämpöä vuodesta 2015 ja vuonna 2020 kiinteistön katolle asennettiin aurinkopaneelit. Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian käyttöä myös apteekkiverkostossamme Ruotsissa.

Vuoden 2020 aikana otimme merkittävän askeleen kohti tavoitettamme, kun Mankkaan kiinteistö Suomessa siirtyi uusiutuvan kaukolämmön käyttöön. Muutoksen myötä koko yhtiön käyttämästä energiasta 92 prosenttia on peräisin uusiutuvista lähteistä, joiden osuus vuonna 2019 oli 77 prosenttia. Uusiutuvaan kaukolämpöön siirtymisellä oli myös merkittävä vaikutus Oriolan kokonaishiilidioksidipäästöihin.

Uusiutuvien energialähteiden lisäksi kehitämme pitkäjänteisesti energiatehokkuutta isoissa varasto- ja toimistotiloissa. Esimerkiksi Mankkaan jakelukeskuksessa energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä on onnistuttu laskemaan energiankulutusta 22 prosenttia vuodesta 2018.