Energia

Tavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Oriolan energiankulutus kattaa valaistuksen ja ilmanvaihdon varasto- ja toimistotiloissa sekä apteekeissa Ruotsissa. Energiankulutuksemme sisältää myös lääkkeiden varastoinnin edellyttämän olosuhteiden hallinnan, kuten jäähdytyksen tai lämmityksen.

Tavoitteemme on, että käytämme vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä vuoden 2022 loppuun mennessä, ja lisäämme niiden osuutta järjestelmällisesti.

Vuoden 2021 aikana jatkoimme uusiutuvaan sähköön siirtymistä. Ostimme sähkön kulutusta vastaavat alkuperätakuut niihin Kronans Apotek -apteekkeihin, joihin Oriola ei voi suoraan neuvotella sähkösopimusta. Näin ollen kaikki Oriola-konsernin hankkima sähkö on uusiutuvaa.

Toinen tuore esimerkki on Espoossa sijaitsevan pääkonttorimme ja jakelukeskuksemme siirtyminen uusiutuvan kaukolämmön käyttöön vuonna 2020. Muutoksella oli merkittävä vaikutus uusiutuvan energian käyttöömme (92 prosenttia vuonna 2020 verrattuna 77 prosenttiin vuonna 2019) sekä Oriolan kokonaishiilidioksidipäästöihin. Vuonna 2021 kaikesta käyttämästämme energiasta 95 prosenttia oli peräisin uusiutuvista tai hiilineutraaleista lähteistä.

Uusiutuvien energialähteiden lisäksi kehitämme pitkäjänteisesti energiatehokkuutta isoissa varasto- ja toimistotiloissa.

Lue lisää

Hiilijalanjälki

Energiaan liittyvien päästöjen osuus Oriolan hiilijalanjäljessä väheni merkittävästi vuonna 2021.