Energi

Vårt mål är att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme, senast år 2022.

Oriolas energiförbrukning omfattar belysning och ventilation i lager- och kontorslokaler. En del av vår energiförbrukning uppstår också när vi måste uppfylla de specifika lagkraven, exempelvis beträffande värme och kyla för lagerhållning av läkemedel.

Vårt mål är att endast använda förnybar el och koldioxidneutral värme, senast år 2022, och vi utökar systematiskt andelen.

Under 2021 fortsatte vi att byta till förnybar el. På Kronans Apotek där Oriola inte kan förhandla elavtal köpte vi ursprungsgarantier för att matcha förbrukningen.* Som ett resultat kommer 100% av den el som köps i Oriolakoncernen från förnybara källor.

Ett annat exempel är övergången till förnybar fjärrvärme vid vårt huvudkontor och distributionscenter i Esbo, Finland 2020. Det hade en betydande inverkan på vår totala användning av förnybar energi (92% 2020 jämfört med 77% 2019) av vårt totala CO2 utsläpp. År 2021 kom 95% av vår totala energiförbrukning från förnybara eller koldioxidneutrala källor.

Utöver att övergå till förnybara energikällor förbättrar vi den långsiktiga energieffektiviteten i stora lager- och kontorsanläggningar.

* Hållbarhetsprogrammet har omfattat Oriolas apotekskedja Kronans Apotek i Sverige fram till den 3 oktober 2022, då den slogs samman med Apoteksgruppen till ett nytt bolag.

Koldioxidavtryck

Under 2021 minskade vi avsevärt andelen energirelaterade utsläpp och direkta utsläpp i vårt koldioxidavtryck.