Hållbarhetsutveckling 2019

Vi definierade våra långsiktiga hållbarhetsmål 2019. För att mäta vår prestanda, satte vi nyckeltal (KPI) för strategiperioden 2020-2022. Klicka på de långsiktiga målen för att se vårt hållbarhetsresultat 2019.

Våra långsiktiga hållbarhetsmål

Mål för 2020-2022 Utveckling 2019
Utveckla nya hälsofrämjande tjänster År 2019 öppnade vi fyra drop-in-kliniker och startade MinDos, en dostjänst för privatkunder i Kronans Apotek.
Läkemedelsleveranser av hög kvalitet Vi utvecklar nyckeltal på koncernnivå för våra leveranser, baserad på branschstandarder.
Öka antalet hållbara produkter inom egna varumärken Definiera hållbara produktkriterier.
Mål 2020-2022 Utveckling 2019
Öka index för medarbetarengagemang Under 2019 genomfördes två undersökningar för samtliga anställda inom koncernen gällande medarbetarengagemang. Indexet för medarbetarengagemang var 77 (76 år 2018).
Minimera personalomsättningen Personalomsättningen var 9,2% år 2019. 
Mål 2020-2022 Utveckling 2019
Använda 100% förnybar energi Andelen förnybar el var 92% 2019 (90% 2018).
Öka återvinningsgraden till 85% År 2019 förbättrade vi återvinningen vid vårt distributionscenter i Mankaa. Vi uppnådde vårt tidigare mål i förtid, så vi höjde målet. Vår återvinningsgrad var 70,6% 2019 (67% 2018).