Mångfald och inkludering

Som arbetsgivare är det en av våra viktigaste prioriteringar att främja jämställdhet. Oriola är en rättvis och jämställd arbetsplats som stöder mångfald och inkludering.

Vi anser att mångfald är nyckeln till innovation och utveckling, eftersom människor med olika bakgrund kan tillföra nya perspektiv. I vår uppförandekod beskrivs de principer som alla våra anställda och företag förväntas följa.

Vi stöder lika anställningsmöjligheter och väljer medarbetare utifrån deras yrkesskicklighet och lämplighet för uppgiften. Årligen genomför vi en löneöversikt för att säkerställa att det inte finns några oförklarliga löneskillnader och att vår personalstyrka har en väl balanserad åldersfördelning. Vi accepterar inte diskriminering i någon form. 

Oriola har en anonym rapporteringskanal, och vi uppmuntrar alla medarbetare att rapportera tjänstefel eller beteenden som inte överensstämmer med våra värderingar.