Uutishuoneeseen

Paras käännös syntyy yhteistyönä

1.3.2019

Terveydenhuollon ammattilaisilla ja potilailla on oikeus saada laadukasta tietoa lääkkeistä ja hoidoista omalla äidinkielellään. Lääketieteen kehitys ja uudet lääkkeet heijastuvat myös lääkkeitä ja erilaisia hoitoja koskevien tekstien kääntämiseen. Uusia lääkehoitoja koskevat tekstit asettavat haasteita kääntäjille, joiden täytyy jatkuvasti kehittää ja kouluttaa itseään. Huolellinen taustatyö, alan erityisosaaminen ja toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa ovat laadukkaan käännöksen syntymisen edellytyksiä.

Lääkärit, hoitajat ja potilaat törmäävät työssään päivittäin käännösteksteihin. Uusien lääkkeiden myyntiluvat myönnetään usein koko Euroopan unionin laajuisina, joten tuotetiedot, kuten pakkausselosteet ja valmisteyhteenvedot, käännetään paikalliselle kielelle englanninkielisestä lähtötekstistä. Kliinisten tutkimusten ja haittavaikutusseurannan raportointi puolestaan edellyttää pohjoismaisilla kielillä laadittujen tekstien kääntämistä englanniksi.

Lääkeyritykset teettävät käännökset usein kokonaan tai osittain ulkopuolisilla palveluntarjoajilla tai ainakin tarkistuttavat käännökset käännösalan ammattilaisilla. Lääketieteeseen erikoistuneen kääntäjän työtä ohjaa selkeä päämäärä tuottaa ymmärrettävää sisältöä lukijoille – terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille.

– Emme käännä sanoja tai virkkeitä vaan merkityksiä, sanoo Oriolan käännöspalvelutiimin vetäjä Liisa Mahlamäki. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus lääketieteeseen ja farmakologiaan erikoistuneena kääntäjänä.

Mahlamäen mukaan kääntäjän tavoitteena pitää olla laadukas teksti, joka tarjoaa lukijalle sujuvan lukukokemuksen. Käännös on onnistunut, kun lopputulosta ei tunnista käännökseksi, vaan se on sujuvaa ja hyvää tekstiä, joka viestii alkuperäisen ajatuksen kullekin erityisalalle tyypillisellä tavalla ja oikeakielisyyttä unohtamatta. Myös lääketieteen terminologian ja alan konventioiden tuntemus on välttämätöntä.

Kaikki lähtee kohdeyleisöstä

Käännöstoimeksiannon aluksi kääntäjän täytyy selvittää, kenelle teksti on tarkoitettu, jotta tyyli ja kieli sopivat lukijalle. Nykyään tietoa julkaistaan paljon myös verkossa, jolloin tekstin oikeellisuus ja laatu nousevat erityisen tärkeään asemaan.

– On aivan eri asia puhutella lääkäriä kuin potilasta tai kuluttajaa. Lääkärille ei tarvitse eikä pidä selittää, mitä hypertensio tarkoittaa. Verenpainelääkemääräyksen saaneelle potilaalle taas on ehdottomasti puhuttava korkeasta verenpaineesta eikä hypertensiosta, Mahlamäki havainnollistaa.

Myös tekstin tyylilajin pohdinta kannattaa. Joskus liikkumavaraa on kovin vähän, ja esimerkiksi valmisteyhteenvetojen käännösten on noudatettava tarkasti Euroopan lääkeviraston ohjeistusta.

– Puhutaan normatiivisista teksteistä, joihin löytyy tarkat mallipohjat, mutta lääkeviranomainenkin kannustaa tekemään laadukkaita ja sujuvia lähtötekstille uskollisia tekstejä eikä niinkään sanatarkkoja käännöksiä.

Hyvä kääntäjä tekee taustatyön huolella

Tiedonhaku on keskeinen osa käännöstyötä. Ennen varsinaisen kääntämisen aloittamista kääntäjän pitää perehtyä valmisteen terapia-alueeseen ja mahdollisiin aiheeseen liittyviin muihin teksteihin. Uusien valmisteiden kohdalla vaikutusmekanismien ymmärtäminen vaatii omanlaistaan osaamista. Välillä kääntämisen yhteydessä täytyy myös luoda uusia sanoja, jolloin yhteistyö asiakkaan ja muiden tahojen kanssa korostuu. Mahlamäki kuvaakin kääntämistä monesti salapoliisityöksi.

– Tietoja etsitään ja tarkistetaan lukuisista lähteistä. Kääntäjille on toki tarjolla paljon hyviä termipankkeja ja asiantuntijatahoja, joista löytyy apua. Usein paras apu löytyy oman tiimin asiantuntijoista, sillä Oriolan käännöstiimistä löytyy kielitieteellisen ammattitaidon lisäksi myös osaamista sairaanhoidon ja kemian alalta. Oriolassa työskentelee lisäksi paljon muita osaajia lääkevalmisteen koko arvoketjun kaikissa vaiheissa ja heiltä voimme pyytää tarvittaessa apua, Mahlamäki sanoo.

Paras lopputulos syntyy, kun asiakkaan kanssa keskustellaan jo toimeksiannon alkuvaiheessa ja kuunnellaan tarkasti hänen toiveitaan. Itse käännöstyö tehdään Oriolan monipuolisessa käännöstiimissä intohimolla ja ammattiylpeydellä.