Strategia ja tavoitteet

Oriolan tarkoitus ”Health for life” ohjaa toimintaamme yhdessä vision ja mission kanssa. Tavoitteemme on mahdollistaa terveempi huominen vastuullisten terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden ja palveluiden avulla.

Oriola julkisti 4.10.2021 aloittavansa muutosprosessin tuloskäänteen varmistamiseksi ja suunnittelevansa toimintamallin optimoimista sekä organisaatiorakenteen yksinkertaistamista. Näillä tuloskäänteen toimenpiteillä Oriola virtaviivaistaa prosesseja, kehittää operatiivista tehokkuutta sekä vähentää kustannuksia kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Julkistetut toimenpiteet ovat Oriolan muutosprosessin ensimmäinen vaihe, jonka aikana yhtiön lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman tavoitteena on varmistaa tuloskäänteen onnistuminen.

Oriola on myös käynnistänyt kokonaisvaltaisen strategiaprosessin.

Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma

Oriolan lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma sisältää neljä pääelementtiä:

 1. Kustannussäästöt: yksinkertaisempi toimintamalli, operatiivisten kulujen vähentäminen sekä tiukka kustannuskuri.
 2. Tehokas käyttöpääoman hallinta: tuoteportfolion optimointi sekä parempi toimitusketjun hallinta.
 3. Asiakassuhteiden johtaminen: vahva asiakaskokemus ja yhden luukun asiointiperiaate.
 4. Kaupallisen osaamisen kehittäminen: palveluvalikoiman kirkastaminen, hinnoittelumallin tarkistaminen ja katehallinnan parantaminen.

Pitkän aikavälin tavoitteet1

 • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
 • Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen kasvu yli viisi prosenttia ilman oikaisueriä
 • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
 • Oikaistu nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia2

1 Laskettu ilman IFRS 16:n soveltamisen vaikutusta.
2 Korollisiin nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.

Vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet

 • Ihmisten terveyden edistäminen
 • Paras työntekijäkokemus
 • Hiilineutraali 2030 mennessä

Terveys- ja hyvinvointialan yrityksenä vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä: edistämme ihmisten ja koko yhteiskunnan terveyttä. Tutustu Oriolan vastuullisuusstrategiaan.