Strategia ja tavoitteet

Oriolan tarkoitus ”Health for life” ohjaa toimintaamme yhdessä vision ja mission kanssa. Tavoitteemme on mahdollistaa terveempi huominen vastuullisten terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden ja palveluiden avulla.

Strategiamme varmistaa yhteisen suunnan yrityksessä. Kokonaisuutemme on laaja, mutta tavoitteet yhtenäiset. Olemme määritelleet kuusi strategista tavoitetta, jotka varmistavat menestyksemme.

Keskitymme nykyisten liiketoimintojemme laadukkuuden ja tehokkuuden sekä erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseen. Ruotsin apteekkiliiketoiminnassa vahvistamme digitalisaatiota ja kehitämme yhä kattavampia apteekkipalveluja vastataksemme kuluttajamarkkinan muutoksiin.

Oriolan asema lääkkeiden elinkaaren keskiössä tarjoaa monia dataan liittyviä mahdollisuuksia. Tavoitteemme on kumppanuuksiin perustuvan ekosysteemin rakentaminen koko lääkealan ja potilaiden hyödyksi. Innovaatiot ja kumppanuudet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan ja ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden rakentamiseen asiakkaillemme.

Asiantuntijatalona menestyksemme rakentuu henkilöstömme osaamiselle. Kehitämme työntekijöidemme osaamista ja varmistamme Oriolalle strategiset kyvykkyydet.

Pitkän aikavälin tavoitteet1

  • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
  • Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen kasvu yli viisi prosenttia ilman oikaisueriä
  • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia2

1 Laskettu ilman IFRS 16:n soveltamisen vaikutusta.
2 Korollisiin nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.

Vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet

  • Ihmisten terveyden edistäminen
  • Paras työntekijäkokemus
  • Hiilineutraali 2030 mennessä

Terveys- ja hyvinvointialan yrityksenä vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä: edistämme ihmisten ja koko yhteiskunnan terveyttä. Tutustu Oriolan vastuullisuusstrategiaan.