Strategia ja tavoitteet

Oriolan tarkoitus ”Health for life” ohjaa toimintaamme yhdessä vision ja mission kanssa. Tavoitteemme on mahdollistaa terveempi huominen vastuullisten terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden ja palveluiden avulla.

Selkeä strateginen suunta

Vuonna 2022 Oriola saattoi onnistuneesti päätökseen lyhyen aikavälin muutosohjelman ja liiketoiminnan rakennemuutokset. Oriola keskittyy nyt pitkän aikavälin muutokseen yhtiön täyden potentiaalin saavuttamiseksi.

Oriolan selkeä strateginen suunta on keskittyä ydinliiketoimintaan, kannattavuuden parantamiseen ja Oriolan yhteiskunnalliseen rooliin lääkkeiden saatavuuden varmistavana infrastruktuuriyrityksenä.

Oriola haluaa olla ensisijainen kumppani Pohjoismaissa. Oriola tarjoaa lääkkeiden korkealaatuista ja edistyksellistä jakelua sekä laajan valikoiman terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita asiakkailleen. Näiden lisäksi Oriola tarjoaa asiantuntijapalveluita lääkeyrityksille ja apteekeille.

Varmistaakseen kestävän liiketoiminnan ja omistaja-arvon kasvattamisen, Oriola jatkaa kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laadun kehittämistä. Samaan aikaan Oriola keskittyy kannattavuuden, tehokkuuden ja yhteistyöhön perustuvan kulttuurin varmistamiseen. Oriola tukee myös arvonluontia Kronans Apotek -yhteisyrityksessä ja hakee vähitellen valikoituja yrityskauppakohteita kasvun tueksi.   

Pitkän aikavälin tavoitteet1

  • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
  • Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen kasvu yli viisi prosenttia ilman oikaisueriä
  • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia2

1 Laskettu ilman IFRS 16:n soveltamisen vaikutusta.
2 Korollisiin nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.

Vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet

  • Ihmisten terveyden edistäminen
  • Paras työntekijäkokemus
  • Hiilineutraali 2030 mennessä

Terveys- ja hyvinvointialan yrityksenä vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä: edistämme ihmisten ja koko yhteiskunnan terveyttä. Tutustu Oriolan vastuullisuusstrategiaan.