Strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriolan jalostettu strategia ja uudet taloudelliset tavoitteet julkaistiin 31.10.2023.

Lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija

Oriola siirtyy seuraavaan vaiheeseen Oriolan uudistamisessa julkistamalla jalostetun strategian, jossa tukkukauppaliiketoiminta on vahvemmin keskiössä. Strategian tavoitteena on saavuttaa yhtiön täysi potentiaali, vahvistaa markkina-asemaamme ja luoda pitkäaikaista omistaja-arvoa. Strategialla edistämme visiomme mukaisesti terveyttä, joka päivä.

Oriola on asettanut kolme tavoitetta strategian toteuttamiseksi. 

  • Vahvat kumppanuudet: Asiakasarvon kasvattaminen keskittymällä kaupallisen toiminnan laatuun sekä kehittämällä tehokkaampaa, kestävämpää ja yhteistyöhön perustuvaa yrityskulttuuria. Dataan ja syvään toimialaymmärrykseen perustuvan liiketoiminnan ja toimintojen kehittäminen, mukaan lukien ennakoiva tiedonhallinta.
  • Tehokkuuden parantaminen: Infrastruktuuriin ja teknologiaan liittyviä investointeja varastokapasiteetin ja -tehokkuuden lisäämiseksi. Orgaaninen kannattava kasvu erityisesti suurista mutta tehokkaista volyymeista ja asiakassegmenteistä.
  • Portfolion ja markkinoiden laajentaminen: Tukkukauppaliiketoiminnan lisääminen kehittämällä sekä olemassa olevia tuotebrändejä että uusia tuotebrändejä ja -kategorioita ja asiakassegmenttejä. Suunnitelmissa on myös laajentaa Oriolan liiketoimintaa yritysostoilla. Lisäksi investointeja tiettyihin erottautuviin digitaalisiin palveluihin.

Strategiakausi on 2024-2026.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriolan uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka ovat:

  • Kasvu: Myynnin vuosittainen kasvu markkinakasvun mukaisesti, vähintään 4 %
  • Kannattavuus: Oikaistun liikevoiton marginaali yli 3 %
  • Oma pääoma: Oman pääoman tuotto >20 %
  • Osinkopolitiikka: Oriolan tavoitteena on kasvattaa jaettua osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta.

Strategian avulla vahvistamme arvonluontia suurimmissa liiketoiminnoissamme. Jakeluliiketoiminnassa tarjoamme lääkelogistiikkaa ja annosjakelupalvelua. Tukkukauppaliiketoimintamme keskittyy reseptivapaisiin kuluttajatuotteisiin sekä rinnakkaistuontiin ja erityislupavalmisteisiin. Konsultointiliiketoimintamme sisältää asiantuntijapalveluja lääkeyrityksille ja apteekeille. Asiantuntevana ja tulevaisuuteen katsovana kumppanina mahdollistamme asiakkaidemme menestyksen ja tuemme heitä strategisessa päätöksenteossa syvällä osaamisellamme. Integroidun asiakastarjonnan avulla varmistamme lisäarvoa tuottavan ja kannattavan kumppanuuden.

Oriola myös tukee Kronans Apotek -yhteisyritystä integraation loppuun saattamisessa, synergiaetujen saavuttamisessa ja arvonluonnissa.

Vastuullisuus Oriolassa: Kohti terveempää huomista

Uskomme Oriolassa, että terveys on kestävän tulevaisuuden ytimessä. Edistämme terveempää huomista palvelujemme ja tuotteidemme kautta sekä pyrimme minimoimaan toimintojemme ympäristövaikutukset. Ydinliiketoiminnallamme eli lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupalla on tärkeä ja myönteinen rooli yhteiskunnassa sekä ihmisten elämässä.