Liputukset

Liputusilmoitukset aikajärjestyksessä

Oriola Oyj on 30.3.2022 vastaanottanut Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry on ostanut kaikki sen tytäryhtiön (Tukinvest Oy:n) omistamat Oriolan osakkeet.

Oriola Oyj on 15.5.2020 vastaanottanut Heikki Herliniltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy:n määräysvalta on siirtynyt Niklas Herlinin perinnönjaon myötä Heikki Herlinille.

Oriola Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Mariatorp Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noussut 13.3.2018 yli kymmenen prosentin.

Oriola-KD Oyj on 31.8.2015 vastaanottanut Mariatorp Oy:ltä (y-tunnus 1948056-9)("Jakautuva Yhtiö") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy:tä koskeva jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity 31.8.2015. Kaikki Jakautuvan Yhtiön omistamat Oriola-KD Oyj:n osakkeet siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavalle Mariatorp Oy:lle (y-tunnus 2690035-7).

Oriola-KD Oyj on 30.4.2015 vastaanottanut Mariatorp Oy:ltä (y-tunnus 1948056-9) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy 30.4.2015 on allekirjoittanut jakautumissuunnitelman. Jakautumisen toteutuessa Niklas Herlinin määräysvaltayhteisön Mariatorp Oy:n omistamat Oriola-KD Oyj:n osakkeet siirtyvät uudelle Mariatorp Oy:lle.

Oriola-KD Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Norges Bankilta (The Central Bank of Norway) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin omistusosuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä on 10.12.2014 laskenut alle viiden prosentin.

Oriola-KD Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Mariatorp Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noussut 18.9.2014 yli viiden prosentin.

Oriola-KD Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Norges Bankilta (The Central Bank of Norway) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin omistusosuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä on noussut 7.5.2014 yli viiden prosentin.

Oriola-KD Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta ("Ilmarinen") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Ilmarisen omistusosuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noussut 25.4.2013 yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on 29.6.2009 ilmoittanut Oriola-KD Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa: Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman 26.6.2009 tekemien osakekauppojen jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on 30.7.2008 ilmoittanut Oriola-KD Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa: Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n 29.7.2008 tekemien kauppojen jälkeen ja sen tytäryhtiön osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Deccan Value Advisors L.P. on 22.10.2007 ilmoittanut Oriola-KD Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa: Deccan Value Advisors L.P.:n hallinnoimien yhteisöjen 17.10.2007 tekemien kauppojen johdosta niiden osuus Oriola-KD Oyj:n osakepääomasta on vähentynyt alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Deccan Value Advisors L.P. on myöhään illalla 6.9.2006 ilmoittanut Oriola-KD Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa: Deccan Value Avisors L.P.:n hallinnoimien yhtiöiden osuus Oriola-KD Oyj:n osakepääomasta on 5.9.2006 tehtyjen osakeostojen seurauksena noussut yli kahdeskymmenesosan (1/20).