Raportointisegmentit

Oriolan raportointisegmentit ovat Distribution ja Wholesale.

Distribution-segmentti

 • Lääkkeiden jakelu
 • Annosjakelupalveut

Avainluvut 2023 (ilman Ruotsin annosjakeluliiketoimintaa)

 • Liikevaihto: 1 170,4 (1 112,1) milj. euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT): 17,4 (13,8) milj. euroa
 • Henkilöstö: 396 (333)

Wholesale-segmentti

 • Reseptivapaat kuluttajatuotteet
 • Rinnakkaistuonti
 • Erityislupavalmisteet
 • Asiantuntijapalvelut

Avainluvut 2023

 • Liikevaihto: 305,7 (351,4) milj. euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT): 8,9 (6,5) milj. euroa
 • Henkilöstö: 284 (250)

 

Päivitetty: 2.05.2024