Osinko

Oriolan tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiön strategia ja taloudellinen asema otetaan huomioon vuosittaista osinkoa määritettäessä.

Yhtiökokous 2023 päätti, että osinkona 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2023 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.4.2023.