Osinko

Oriolan tavoitteena on kasvattaa jaettua osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta.

Yhtiökokous päätti 19.3.2024, että osinkona 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2024 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2024.