Liiketoimintaympäristö

Korkea kustannusinflaatio ja korkotason nousu ovat vaikuttaneet kuluttajien luottamukseen ja heikentäneet kuluttajien odotuksia omasta taloudesta. Viimeisellä neljänneksellä lääkkeiden jakelumarkkinoiden volyymit kasvoivat Ruotsissa, kun taas Suomessa ne laskivat. Markkinoiden arvo jatkoi vakaata kasvuaan molemmissa maissa. Markkinoiden pitkän aikavälin kehitystä edistävät tekijät, kuten väestön ikääntyminen, hyvinvointi ja terveys, eivät ole muuttuneet.

 Joidenkin lääkkeiden saatavuudessa oli edelleen haasteita koko Euroopassa. Energian ja polttoaineen hinnat ovat tasaantuneet.

Julkaistu16.2.2024 vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa.