Liiketoimintaympäristö

Vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemia muutti Oriolan liiketoimintaympäristöä nopeasti, kun viranomaisten asettamat rajoitukset ovat vaikuttaneet laajalti julkisen terveydenhuollon toimintoihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Vuoden loppupuolella kiihtynyt pandemian toinen aalto voimisti näitä vaikutuksia uudelleen erityisesti Ruotsin markkinalla. Pandemia on heikentänyt terveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja johtanut lääkevolyymien laskuun. Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden kysyntä on alentunut kansalaisten vähäisemmän liikkumisen vuoksi ja verkkokaupan osuus markkinasta on kasvanut voimakkaasti. Pandemian jatkuminen lisää epävarmuutta sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla.

Pandemia on lisännyt yhteiskunnan varautumista lääkkeiden ja muiden terveydenhuollon tuotteiden riittävyyteen. Monien pandemiaan liittyvien terveysturvallisuutta edistävien tuotteiden, kuten kasvomaskien ja palveluiden, kysyntä on kasvanut. Laadukas ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä lääkkeiden saatavuus ja erityisesti kylmäketjun hallinnan osaaminen ovat pandemian aikana korostuneet.

Ikääntyvä väestö sekä erityislääkkeiden kasvava kulutus kasvattavat pitkällä aikavälillä lääkemarkkinaa molemmissa Oriolan toimintamaissa. Vuonna 2020 oli nähtävissä pandemian aiheuttamaa lääkevolyymin laskua. Tammi–joulukuussa 2020 lääketukkumarkkinan arvo kasvoi Ruotsissa 5,1 % (7,6 %) (lähde: IQVIA) ja Suomessa 2,1 % (5,2 %) (lähde: Lääketietokeskus) paikallisin valuutoin, mikä johtui pääasiassa ensimmäisen neljänneksen voimakkaasta lääkemyynnistä. Rinnakkaistuonnin osuus Ruotsin lääkemarkkinasta oli 9,8 % (9.2 %) (lähde: Apoteksförening).

Terveys- ja hyvinvointitrendi sekä myynnin kasvu verkkokaupassa kasvattavat apteekkiliiketoimintaa Ruotsissa. Apteekkimarkkina on digitaalisessa murroksessa johtuen voimakkaasti kasvavasta verkkokaupasta, joka kiihtyi erityisesti vuonna 2020 pandemiasta johtuen. Verkkokaupan osuus Ruotsin kokonaisapteekkimarkkinasta oli jo 18 % (12 %) joulukuun 2020 lopussa. Apteekkimarkkina kasvoi Ruotsissa 4,6 % (4,0 %) paikallisessa valuutassa johtuen verkkokaupan vahvasta kasvusta (lähde: Apoteksförening). Joulukuun lopussa Ruotsissa oli 1 433 (1 426) apteekkia.

Apteekkiverkosto on Suomessa säilynyt muuttumattomana ja verkkokaupan osuus on vähäinen. Suomessa on 819 apteekkitoimipistettä sekä 132 apteekin palvelupistettä. Apteekit ovat noin 600 apteekkarin sekä Helsingin ja Kuopion yliopistojen omistuksessa.