Liiketoimintaympäristö

Oriola on tunnistanut markkinoiden kasvua tukevia pitkän aikavälin trendejä, joita ovat muun muassa väestön ikääntyminen, hyvinvointi ja terveys, lääkkeiden verkkokauppa ja erityislääkkeiden kasvava kysyntä.

Joidenkin lääkkeiden saatavuudessa on ollut edelleen haasteita Euroopassa. Kustannusinflaation kasvu on hidastunut ja energian hinnat ovat vakiintuneet, mutta polttoaineen hinnat ovat vaihdelleet edelleen.

Markkinaympäristö – lääkkeet 
Suomen ja Ruotsin lääkejakelumarkkinoiden arvo on noin 8,5 miljardia euroa, ja markkinat ovat pysyneet suhteellisen vakaina epävarmoissa taloustilanteissa. Viimeisen kolmen vuoden aikana vuotuinen markkina-arvon kasvu on ollut keskimäärin noin 6 prosenttia.

Ruotsin lääkejakelumarkkinan arvo kasvoi tukkuhinnoin tarkasteltuna 7,3 prosenttia (10,2 %) Ruotsin kruunuissa tammi‒maaliskuussa (lähde: IQVIA). Suomen lääkejakelumarkkinan arvo kasvoi tukkuhinnoin tarkasteltuna 4,2 prosenttia (4,3 %) tammi‒maaliskuussa (lähde: Pharmaca Health Intelligence, entinen Lääketietokeskus). Oriolan markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli yhtiön arvion mukaan noin 42 prosenttia (43 %) tammi-maaliskuussa. Suomen lääkkeiden tukkukaupassa Oriolan markkinaosuus oli yhtiön arvion mukaan noin 45 prosenttia (44 %) tammi-maaliskuussa.  

Annosjakeluliiketoiminnassa Oriola tarjoaa lääkkeitä ja annosjakelupalveluita yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille. Annosjakelun kokonaismarkkina Suomessa on noin 110 000 potilasta (100 000). Oriola palvelee Suomessa noin 30 000 (30 000) potilasta.

Markkinaympäristö – terveystuotteet
Suomen ja Ruotsin terveystuotteiden kuluttajamarkkinoiden arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Markkinoiden kasvu on ollut historiallisesti 3,1 prosenttia (keskimääräinen vuotuinen kasvu vuosina 2018–2023). Vuosina 2023–2028 kasvun odotetaan olevan 3,2 prosenttia, vaikka eri tuotekategorioiden välillä on merkittäviä eroja. Ruotsissa ennaltaehkäisevän terveydenhoidon trendi lisää vitamiinien, ravintolisien ja urheiluravinteiden kaltaisten tuotteiden kysyntää, ja kyseisten tuotteiden odotetaan hyötyvän kysynnän kasvusta. Suomessa kuluttajien odotetaan haluavan luonnonmukaisempia ja puhtaampia tuotteita, jotka on valmistettu korkealaatuisista ainesosista ja jotka ovat helposti käytettävässä muodossa. (Lähde: Euromonitor)

Kuluttajien luottamus pysyi edelleen heikolla tasolla. Kuluttajien luottamusta mittaavat indikaattorit ovat parantuneet hieman aikaisemmasta merkittävästä laskusta niin Ruotsissa kuin Suomessa, mutta luottamus oli silti yhä historiallista keskiarvoa alhaisemmalla tasolla.

Julkaistu Q1 2024 osavuosikatsauksessa 25.4.2024 .