Oriola sijoituskohteena

Oriola toimii lääkkeiden tukkukauppamarkkinassa Suomessa ja Ruotsissa. 

Oriolan markkinaosuus Suomen ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli noin 44 % vuonna 2023.

Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 1,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä (kokoaikaisiksi muutettuna) joulukuun 2023 lopussa noin 800.

1. Vahva asema vakailla ja kasvavilla markkinoilla 

 • Suomen ja Ruotsin lääkejakelumarkkinat kasvavat. Nämä markkinat ovat historiallisesti pysyneet suhteellisen vakaina taloudellisista suhdanteista riippumatta, ja niiden arvo on noin 8,5 miljardia euroa.
 • Markkinakasvun ajureina toimivat vakaat muutostrendit, kuten ikääntyvä väestö, hyvinvointi ja terveydenhuolto, lääkkeiden verkkokauppa ja erityislääkkeiden kasvu.
 • Säännelty liiketoiminta luo korkean kynnyksen markkinoille tulolle.

2. Vahvat kumppanuudet luovat lisäarvoa asiakkaille

 • Kasvatamme asiakasarvoa keskittymällä kaupallisen toiminnan laatuun.
 • Kehitämme dataan ja syvään toimialaymmärrykseen perustuvaa liiketoimintaa, mukaan lukien ennakoivaa tiedonhallintaa.
 • Tehokkaampi, kestävämpi ja yhteistyöhön perustuva yrityskulttuuri.

3. Tehokkuus tukee kannattavuutta ja kassavirtaa

 • Varastotehokkuuden parantaminen
 • Investoinnit infrastruktuuriin ja teknologiaan
 • Orgaaninen kannattava kasvu erityisesti suurista mutta tehokkaista volyymeista ja asiakassegmenteistä

4. Portfolion ja markkinoiden laajentaminen

 • Tukkukauppaliiketoiminnan kasvattaminen kehittämällä sekä olemassa olevia tuotebrändejä että uusia tuotebrändejä, -kategorioita ja asiakassegmenttejä
 • Yritysostot / laajentuminen
 • Investoinnit tiettyihin erottautuviin digitaalisiin palveluihin

5. Kasvavan osingon maksu

 • Oriolan tavoitteena on kasvattaa jaettua osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta.

6. Vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintaamme

 • Oriolalla on tärkeä yhteiskunnallinen asema lääkkeiden toimitusten turvaamisessa
 • Vastuullisuus on osa päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoprosesseissa
 • Kunnianhimoiset tavoitteet ohjaavat toimintaamme eteenpäin