Oriola sijoituskohteena

Oriola on suomalainen pörssiyritys, joka toimii terveyden ja hyvinvoinnin markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Oriola yhdistää alan eri toimijat lääkeyrityksistä apteekkeihin. Yhtiö edistää hyvinvointia varmistamalla, että lääkkeet sekä terveys- ja hyvinvointituotteet toimitetaan turvallisesti ja asiakasystävällisesti. Oriolan laaja palveluvalikoima auttaa lääkeyrityksiä, apteekkeja ja alan muita toimijoita onnistumaan toiminnassaan sekä edistää ihmisten terveempää elämää.

Oriolalla on pitkä kokemus ja vahva markkina-asema sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinoilla. Markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa on noin 44 % ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa noin 44 %.

Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2022 oli noin 1,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä (kokoaikaisiksi muutettuna) joulukuun 2022 lopussa noin 830.

Miksi sijoittaa Oriolaan?

 • Megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja ihmisten kasvava kiinnostus hyvinvointiin, vahvistuvat Oriolan päämarkkinoilla ja kasvattavat markkinoiden kokoa rakenteellisesti.
 • Oriolan markkinaosuudet ovat säilyneet suhteellisen vakaina.
 • Merkittävä osa liiketoiminnasta on voimakkaasti säänneltyä, mikä nostaa alalle tulon kynnystä sekä mahdollistaa paikallisen kilpailuedun luomisen mittakaava- ja palvelutarjontaeduin.
 • Asiantuntijakumppanina Oriola vastaa lääkeyritysten kasvavaan täyden palvelun tarpeeseen.
 • Kysyntä kasvaa annosjakelupalveluissa, joissa Oriolan markkina-asema on vahva.
 • Yrityskulttuuria muokataan perusteista.
 • Oriolalla on käynnissä olevia kehityshankkeita tehokkaiden ja laadukkaiden toimintojen varmistamiseksi sekä kannattavuuden parantamiseksi.
 • Tavoitteena on vakaa kassavirta, joka mahdollistaa ennustettavan osingonmaksukyvyn ja valikoidut kasvuinvestoinnit.
 • Oriola luo yhteiskunnallista arvoa ja vaikuttavuutta terveydenhuollon kokonaisuuteen.
 • Oriolan vastuullisuusstrategia kattaa ESG-aihealueet. Tämä heijastuu tilinpäätöstä pidemmälle, Oriolan liiketoimintariskien hallintaan.
 • Oriola on asettanut vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet tuottaakseen arvoa eri sidosryhmille.