Oriola sijoituskohteena

Oriola on suomalainen pörssiyritys, joka toimii terveyden ja hyvinvoinnin markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Oriola yhdistää alan eri toimijat lääkeyrityksistä apteekkeihin ja kuluttajiin. Yhtiö edistää hyvinvointia varmistamalla, että lääkkeet sekä terveys- ja hyvinvointituotteet toimitetaan turvallisesti ja asiakasystävällisesti. Oriolan laaja palveluvalikoima auttaa lääkeyrityksiä, apteekkeja ja alan muita toimijoita onnistumaan toiminnassaan sekä edistää ihmisten terveempää elämää.

Oriolalla on pitkä kokemus ja vahva markkina-asema sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinoilla. Markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa on noin 42 % ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa noin 46 % ja Ruotsin apteekkimarkkinassa noin 16 %.

Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä (kokoaikaisiksi muutettuna) joulukuun 2020 lopussa noin 2 700.

Miksi sijoittaa Oriolaan?

 • Megatrendit, kuten väestön ikääntyminen ja ihmisten kasvava kiinnostus hyvinvointiin, vahvistuvat Oriolan päämarkkinoilla ja kasvattavat markkinoiden kokoa rakenteellisesti.
 • Oriolan markkinaosuudet ovat säilyneet suhteellisen vakaina.
 • Merkittävä osa liiketoiminnasta on voimakkaasti säänneltyä, mikä nostaa alalle tulon kynnystä sekä mahdollistaa paikallisen kilpailuedun luomisen mittakaava- ja palvelutarjontaeduin.
 • Asiantuntijakumppanina Oriola vastaa lääkeyritysten kasvavaan täyden palvelun tarpeeseen.
 • Oriolalla on vahva ote kuluttajamarkkinasta – yhtiön Kronans Apotek on Ruotsin kolmanneksi suurin, monikanavainen apteekkiketju.
 • Kysyntä kasvaa annosjakelupalveluissa, joissa Oriolan markkina-asema on vahva.
 • Yrityskulttuuria muokataan perusteista – yhtiön tarkoitus, visio ja strategia on uudistettu.
 • Oriolalla on käynnissä olevia kehityshankkeita tehokkaiden ja laadukkaiden toimintojen varmistamiseksi sekä kannattavuuden parantamiseksi.
 • Tavoitteena on vakaa kassavirta, joka mahdollistaa ennustettavan osingonmaksukyvyn ja valikoidut kasvuinvestoinnit.
 • Oriola luo yhteiskunnallista arvoa ja vaikuttavuutta terveydenhuollon kokonaisuuteen.
 • Oriola on sitoutunut YK:n Global Compact -periaatteisiin ja yhtiön vastuullisuusstrategia kattaa ESG-aihealueet. Tämä heijastuu tilinpäätöstä pidemmälle, Oriolan liiketoimintariskien hallintaan.
 • Oriola on asettanut vastuullisuuden pitkän aikavälin tavoitteet tuottaakseen arvoa eri sidosryhmille.