Oriola sijoituskohteena

Oriola toimii lääkkeiden tukkukauppamarkkinassa Suomessa ja Ruotsissa. 

Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 1,5 miljardia euroa ja joulukuun 2023 lopussa henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi (FTE) muutettuna oli 801, josta 412 työskenteli Suomessa ja 389 Ruotsissa.

1. Vahva asema vakailla ja kasvavilla markkinoilla 

 • Suomen ja Ruotsin lääkejakelumarkkinat kasvavat. Nämä markkinat ovat historiallisesti pysyneet suhteellisen vakaina taloudellisista suhdanteista riippumatta, ja niiden arvo on noin 8,5 miljardia euroa.
 • Markkinakasvun ajureina toimivat vakaat muutostrendit, kuten ikääntyvä väestö, hyvinvointi ja terveydenhuolto, lääkkeiden verkkokauppa ja erityislääkkeiden kasvu.
 • Säännelty liiketoiminta luo korkean kynnyksen markkinoille tulolle.

2. Vahvat kumppanuudet luovat lisäarvoa asiakkaille

 • Kasvatamme asiakasarvoa keskittymällä kaupallisen toiminnan laatuun.
 • Kehitämme dataan ja syvään toimialaymmärrykseen perustuvaa liiketoimintaa, mukaan lukien ennakoivaa tiedonhallintaa.
 • Tehokkaampi, kestävämpi ja yhteistyöhön perustuva yrityskulttuuri.

3. Tehokkuus tukee kannattavuutta ja kassavirtaa

 • Varastotehokkuuden parantaminen
 • Investoinnit infrastruktuuriin ja teknologiaan
 • Orgaaninen kannattava kasvu erityisesti suurista mutta tehokkaista volyymeista ja asiakassegmenteistä

4. Portfolion ja markkinoiden laajentaminen

 • Tukkukauppaliiketoiminnan kasvattaminen kehittämällä sekä olemassa olevia tuotebrändejä että uusia tuotebrändejä, -kategorioita ja asiakassegmenttejä
 • Yritysostot / laajentuminen
 • Investoinnit tiettyihin erottautuviin digitaalisiin palveluihin

5. Kasvavan osingon maksu

 • Oriolan tavoitteena on kasvattaa jaettua osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta.

6. Vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintaamme

 • Oriolalla on tärkeä yhteiskunnallinen asema lääkkeiden toimitusten turvaamisessa
 • Vastuullisuus on osa päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoprosesseissa
 • Kunnianhimoiset tavoitteet ohjaavat toimintaamme eteenpäin