Yhtiökokous 2022

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 15.3.2022. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia vuoden 2022 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 28.1.2021 mennessä. Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että käsiteltäväksi vaadittu asia on osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa.
Vaatimus tulee toimittaa joko postitse osoitteella Oriola Oyj, hallituksen sihteeri Petter Sandström, PL 8 FI-02101 Espoo tai sähköpostitse osoitteella petter.sandstrom@oriola.com.