Hallinnointi

Nämä sivut ovat Oriola Oyj:n hallinnointia koskevan tiedon ensisijainen lähde. Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön tilinpäätöksestä ja osavuosikatsauksista.

Oriola-konsernin emoyhtiö Oriola Oyj on Suomessa rekisteröity ja Suomessa kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Oriola Oyj (jatkossa "Oriola" tai "yhtiö") noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa NASDAQ Helsinki Oy:n, jossa se on listattuna, sääntöjä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä. Oriola noudattaa myös Suomen listayhtiöiden kulloinkin voimassa olevaa hallinnointikoodia.

Lataa tästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 >>

Päivitetty: 28.02.2024