Näkymät vuodelle 2022

Vertailukelpoisen oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta.

COVID-19-pandemia jatkuu, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Lisäksi viimeaikainen yleinen inflaation kiihtyminen ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat merkittävästi vaikuttaa Oriolan kannattavuuteen.

Näkymät perustuvat nykyiseen konsernirakenteeseen, sisältäen sekä jatkuvat toiminnot että lopetetut toiminnot. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto vuonna 2021 oli 26,3 miljoonaa euroa.