Näkymät vuodelle 2023

Julkaistu vuoden 2023 puolivuosikatsauksessa 21.7.2023

Oriolan oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Ohjeistus ottaa huomioon kannattavuuteen kohdistuvan merkittävän negatiivisen vaikutuksen, joka johtuu annosjakeluliiketoiminnan julkisten tarjousten ja siten potilasmäärän menetyksestä Ruotsissa. Annosjakeluliiketoiminta keskittyy Ruotsissa uusiin asiakassegmentteihin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen. 

Oikaistu liikevoitto ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta oli 19,7 miljoonaa euroa vuonna 2022.