Vastuullinen sijoitus

Vastuullisuus on osa Oriolan strategiaa, ja yhtiö on määritellyt pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet kolmelle vastuullisuusteemalleen: yhteiskunta, ihmiset ja ympäristö. Oriola on sitoutunut rakentamaan terveempää huomista yrityksen tarkoituksen, ”Health for life”, mukaisesti. Oriolan liiketoiminta luo arvoa sekä yhteiskunnalle että koko terveydenhuollon ketjulle. Oman toiminnan ympäristövaikutusten minimoiminen on yhtiölle tärkeää. Oriola on sitoutunut YK:n Global Compactin vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin. Oriolan vastuullisuustyö muodostaa vankan perustan pitkäaikaisen arvon luomiseen yhtiön omistajille.

Oriola raportoi yritysvastuutiedot GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Oriolan GRI-liitteen ympäristötiedot ovat riippumattoman kolmannen osapuolen varmentamia (rajoitettu varmuus). Lisäksi Oriola raportoi yritysvastuun keskeiset teemat Suomen kirjanpitolain mukaisesti hallituksen toimintakertomuksessa.

Ulkoiset tunnustukset

Oriolan toimenpiteet kohti kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ovat saaneet ulkopuolista tunnustusta seuraavissa ESG-indekseissä:

MSCI ESG -arviointi

Vuonna 2020 Oriola sai MSCI ESG -arvioinnissa leader-tason tuloksen AAA (asteikolla AAA-CCC). MSCI ESG -arvioinnissa mitataan yrityksen sietokykyä toimialan olennaisiin ympäristöriskeihin sekä sosiaalisiin ja hallinnollisiin riskeihin (ESG) liittyen, sekä näiden riskien hallintaa suhteessa vertaisyrityksiin.

OMX Sustainability Finland Index

Oriola on Nasdaq Helsingin OMX Sustainability Finland -indeksissä. Vastuullisuusindekseihin sisällytetään johtavat vastuulliset yritykset sen perusteella, kuinka hyvin ne vastaavat ESG-riskeihin.

Climate Disclosure Project (CDP)

Vuonna 2020 Oriola sai tunnustusta ympäristötyöstään ja saavutti CDP:n leadership-tason luokituksella A- (asteikolla A-D). Oriola on raportoinut CDP:n ilmastonmuutosohjelmassa vuosittain 2017 alkaen. CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka globaali raportointijärjestelmä auttaa sijoittajia, yrityksiä, kaupunkeja ja maakuntia hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan.

ESG-riskien hallinta

Oriola arvioi ESG-riskejä osana kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessia. Oriola on tunnistanut seuraavat merkittävimmät yhteiskunnalliset sekä ympäristöön ja hallinnointiin liittyvät riskit: tietoturvallisuus ja ilmastonmuutokseen liittyvät transitioriskit, kuten fossiilisten polttoaineiden hintojen muutokset, kiristyvä ympäristölainsäädäntö sekä kuluttajien lisääntyvät vaatimukset eettisille, läpinäkyville ja ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille.

Oriola vastaa näihin haasteisiin ja näkee mahdollisuuksia liiketoiminnan edistämiseen kehittämällä määrätietoisesti ympäristötyötään. Yhtiö seuraa ympäristölainsäädännön kehitystä. Yhtiön kuljetuskumppanien valinnassa huomioidaan heidän sitoutumisensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Oriola arvioi tuotteiden vastuullisuutta valikoimapäätöksissään sekä kehittää omia tuotteitaan vastatakseen kuluttajien lisääntyviin vaatimuksiin. Lisäksi Oriola kehittää kuluttajille suunnattuja terveyspalveluja yhtiön omissa apteekeissa Ruotsissa.