Yritysostot ja -myynnit

Yritysostot

Oriola päätti tehdä lisäinvestoinnin (50 miljoonaa SEK) Ruotsin johtavaan digitaalisia terveyspalveluja tarjoavaan Doktor.se:hen sen tuoreimmalla rahoituskierroksella. Oriola on investoinut Doktor.se:hen vuodesta 2018. Uudella investoinnilla ei ole merkittävää vaikutusta Oriolan omistusosuuteen, joka on noin 14 prosenttia Doktor.se:stä.

Oriola hankki vuonna 2016 omistukseensa 70,9 % Farenta Oy:stä, suomalaisesta lääkeyrityksille ja apteekeille palveluita tarjoavasta yrityksestä. Sopimuksen mukaan Oriolalla oli velvollisuus ostaa loput Farentan osakkeista.

Oriola merkitsi ruotsalaisen Doktor.se-verkkolääkäriaseman osakkeita, minkä jälkeen Oriolan omistusosuus on noin 17 % Doktor.se:n osakkeiden kokonaismäärästä. Doktor.se on Ruotsin toiseksi suurin verkkolääkäriasema, joka tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaista sähköisen terveydenhuollon palvelua.

Oriola saattoi suunnitelman mukaisesti päätökseen ICTHS Health Supportin oston, josta tiedotettiin 3.7.2017. ICTHS Health Support AB on vuonna 2007 perustettu terveysalan palveluyritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita apteekeille, lääkeyhtiöille ja terveydenhuollon toimijoille. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 5 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 60 henkilöä. ICTHS Health Supportin osto tukee Oriolan strategiaa tarjota laaja-alaisia asiantuntijapalveluita apteekeille, lääkeyhtiöille ja terveydenhuollon toimijoille Ruotsissa ja Suomessa.

Oriola-KD on 1. syyskuuta 2016 ostanut 70,9 prosentin osuuden suomalaisesta lääkealan palveluyrityksestä Farentasta. Farenta on vuonna 2003 perustettu suomalainen lääkealan palveluyritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita lääkeyrityksille ja henkilöstöpalveluita apteekeille. Farenta palvelee vuosittain yli 100 lääkeyritystä ja 300 suomalaista apteekkia. Lähes 8 000 lääkealan työntekijää hyödyntää Farentan sähköisiä palveluita työssään säännöllisesti. Vuonna 2015 Farentassa työskenteli noin 400 henkeä.

Oriola-KD osti 18. heinäkuuta 2016 suomalaisen annosjakelun tukipalveluita tarjoavan PharmaService Oy:n Suomen Apteekkariliitolta ja Orionilta. PharmaService tarjoaa lääkkeiden koneellisen annosjakelun tukipalveluita (Anja) Suomen apteekeille, joiden asiakkaista noin 20 000 on palvelun piirissä. PharmaServicen henkilöstömäärä on noin 50 ja sen toimipiste sijaitsee Helsingissä.

Oriola-KD saattoi päätökseen 3.12.2015 tiedotetun Svensk Dos -yrityskaupan suunnitelman mukaisesti 8.2.2016. Svensk Dos raportoidaan osana Oriola-KD:n Terveydenhuolto-segmenttiä. Svensk Dos on lääkkeiden annosjakeluun erikoistunut apteekkiyritys. Svensk Dos jakelee valmiiksi annostellut lääkkeet 24 000 henkilölle Skånen alueella jakelupisteiden kautta ja suoraan hoitokoteihin sekä rikosseuraamuslaitoksiin ympäri Ruotsin. Svensk Dosin henkilöstömäärä on noin 60 ja toimipiste sijaitsee Uppsalassa.

Oriola-KD Oyj:n tytäryhtiö Oriola Oy on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii Latviassa, Riikan keskustassa, sijaitsevan apteekin, "SIA Rigas Elizabetes aptieka", koko osakekannan. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta. Apteekki nimetään Oriolan omistaman verkkoapteekin, InternetAptieka.lv, mukaan. InternetAptieka.lv on Oriolan alkuvuonna 2014 avaama ja omistama verkkoapteekki. Verkkoapteekin tuotevalikoimaan kuuluu sekä itsehoitolääkkeitä että kauppatavaroita.

Oriola-KD hankki Ruotsin viidenneksi suurimman apteekkiketjun Medstop Group Holding AB:n ("Medstop") koko osakekannan Segulah Management IV Limitediltä. Yrityskaupan arvo oli yhteensä noin 1460 milj. Ruotsin kruunua (176 milj. euroa) ja se koostui kolmesta erästä: 680 milj. Ruotsin kruunun (82 milj. euron) käteiskauppahinnasta, hankittavan yhtiön nettovelasta sekä vuoden 2015 käyttökatteen perusteella maksettavasta ehdollisesta kauppahinnasta. Oriola-KD rahoitti yrityskaupan kokonaisuudessaan pankkilainalla.

Oriola-KD osti Kooperativa Förbundet ekonomisk föreningenin (KF) 20 prosentin vähemmistöosuuden Ruotsin vähittäiskauppayhtiö Kronans Droghandel Apotek AB:sta (Kronans Droghandel). Käteiskauppahinta oli noin 12,3 miljoonaa euroa. Osakekaupan seurauksena Oriola-KD kirjasi rahavirtaan vaikuttamattoman noin 3,5 miljoonan euron rahoitustuoton. Kaupan jälkeen Oriola-KD omistaa Kronans Droghandelista 100 prosenttia.

Oriola-KD hankki 100 prosentin omistusosuuden venäläisestä lääkkeiden vähittäiskaupan yhtiöstä OOO 03 Aptekasta, jolla on 70 apteekkia Moskovassa ja sen ympäristössä. Lopullisen kauppahinnan arvioitiin olevan noin 12 miljoona euroa, ja se määräytyi kaupan ehtojen mukaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä. Kauppahinta maksettiin käteisellä.

Oriola-KD hankki jäljellejäävän 25 prosentin omistusosuuden Venäjällä toimivista lääkkeiden vähittäiskaupan (OOO Vitim) ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron) yhtiöistä. Yrityskaupan jälkeen Oriola-KD omistaa 100 prosenttia venäläisistä tytäryhtiöistään. Kauppahinta 25 prosentin omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa. Käteiskauppana toteutettu Venäjän yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta oli 153,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Oriola-KD on lainoittanut pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 65 miljoonalla eurolla.

Oriola-KD Oyj:n ja KF:n (Kooperativa Förbundet) yhteisyritys allekirjoitti Apoteket AB:n (julk.) kanssa sopimuksen, jolla se hankkii ruotsalaisen maanlaajuisen 171 apteekkia sisältävän apteekkiklusterin, Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Osakassopimuksen mukaan Oriola-KD:n omistusosuus uudesta yhtiöstä on 80 prosenttia ja KF:n osuus 20 prosenttia. Käteiskaupalla toteutetun yritysoston lopullinen kauppahinta oli 161,0 miljoonaa euroa ja se toteutettiin 19.2.2010.

Oriola-KD lisäsi omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä 98,13 prosentista 100,00 prosenttiin hankkimalla Organon AB:n vähemmistöosuuden KD:ssä 6.3.2009. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

Oriola-KD lisäsi omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssa (KD) 85,62 prosentista 98,13 prosenttiin hankkimalla Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n vähemmistöosuuden KD:ssä. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

Oriola-KD allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se ostaa 75 prosenttia Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd). Kauppahinta on arviolta 70–90 miljoonaa euroa perustuen yhtiöiden vuoden 2008 tulokseen. Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Vitimin ja Moronin osto oli Oriola-KD:lle merkittävä strateginen investointi Venäjän nopeasti kasvaville lääkemarkkinoille. Vitim harjoittaa apteekkitoimintaa Moskovassa ja sen ympäristössä tunnetulla Stary Lekar -nimellä. Moron harjoittaa lääkkeiden tukkukauppaa Venäjällä. Vitimin ja Moronin osto tarjoaa Oriola-KD:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden investoida Venäjän kehittyville lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppamarkkinoille. Kauppa vahvistettiin 21 huhtikuuta 2008.

Oriola-KD Oyj on lisännyt omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 82,96 prosentista 85,62 prosenttiin hankkimalla Astra Arcus AB:n vähemmistöosuuden. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

Oriola-KD Oyj on lisännyt omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 69,39 prosentista 82,96 prosenttiin hankkimalla Pfizer AB:n ja Pfizer Health AB:n vähemmistöosakkaiden omistusosuudet. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu.

Yritysmyynnit

Oriolan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin yhdistyminen uuteen yhteisyritykseen viimeisteltiin. Oriola ja Euroapotheca omistavat uuden yhtiön 50 prosentin tasaosuuksin. Järjestely tukee Oriolan muutosprosessia yhtiön keskittyessä rooliinsa lääkkeitä ja terveydenhuoltopalveluja toimittavana infrastruktuuriyrityksenä sekä palvelujen tarjoamiseen lääkeyrityksille ja apteekeille.

Oriola ilmoitti myyvänsä apteekeille suunnatun henkilöstöpalveluliiketoiminnan, Farenta Oy:n, koko osakekannan Eezylle. Yrityskauppa on osa Oriolan liiketoimintamallin uudistamista ja selkeyttämistä, eikä sillä ole olennaista vaikutusta Oriolan tulokseen. Kauppa toteutui 1.4.2022. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

Oriola Oyj ja Euroapotheca-konserni allekirjoittivat 9.2.2022 puitesopimuksen, joka yhdistää Oriolan Consumer-liiketoiminta-alueen muodostavan Kronans Apotekin ja Euroapothecan Apoteksgruppenin uudeksi yhtiöksi. Oriola ja Euroapotheca omistavat uuden yhtiön 50 prosentin tasaosuuksin.

Oriolan Consumer-liiketoiminta-alueen yritysarvo on järjestelyssä noin 400 miljoonaa euroa. Apoteksgruppenin yritysarvo on noin 300 miljoonaa euroa. Oriolan Consumer-liiketoiminta-alueen noin 134 miljoonan euron velat ja vastuut (IFRS 16 -vuokrasopimusvelat ja factoring-sopimukset) siirretään uudelle yhtiölle järjestelyn toteuttamisen yhteydessä. Apoteksgruppenilta siirtyvät uuteen yhtiöön noin 82 miljoonan euron nettovelat. Euroapotheca maksaa Oriolalle kertakorvauksena noin 24 miljoonan euron käteisvastikkeen 50/50 prosentin omistusosuuksien saavuttamiseksi.

Järjestely edellytti kilpailuviranomaisten hyväksyntää, joka saatiin 30.6.2022. Yhdistymisen odotetaan toteutuvan lokakuun 2022 alkupuolella.

Oriola ilmoitti päättäneensä myydä noin 50 prosenttia omistamastaan Doktor.se:n noin 14 prosentin osakekannasta. Doktor.se on ruotsalainen digitaalisia terveyspalveluja tarjoava yritys. Myyntihinta on noin 340 miljoonaa Ruotsin kruunua. Oriola säilyttää osakemyynnin jälkeenkin asemansa yhtenä suurimmista Doktor.se:n omistajista.

Oriola saattoi päätökseen Baltian liiketoimintojen myynnin. Oriola tiedotti 14.8.2017 allekirjoittaneensa sopimuksen Baltian liiketoimintojen myynnistä yritysten toimivalle johdolle (SIA Oribalt Group). Oriolan Baltian liiketoiminnot muodostuvat seuraavista tytäryhtiöistä: AS Oriola, Oriola Estonia Oü, SIA Oriola Riga, SIA Panpharmacy ja UAB Oriola Vilnius. Baltian liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 54 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 160. Oriola keskittyy jatkossa liiketoimintansa kehittämiseen Pohjoismaissa.

Oriola-KD allekirjoitti sopimuksen yhtiön kaikkien Venäjän liiketoimintojen myynnistä venäläiselle apteekkiketjulle CJSC "Apteki 36.6":lle 8. joulukuuta 2014. Velaton kauppahinta oli 3 700 miljoonaa ruplaa, joka vastaa noin 56 miljoonaa euroa. Kauppahinta on maksettu käteisellä. Päätös liiketoimintojen myynnistä perustui arvioon Venäjän lääkemarkkinan kasvunäkymistä, kilpailutilanteesta ja kannattavuuden kehittymisestä.

Oriola-KD myi Hammashoidon kaupan liiketoiminnan, Lifco Dental International AB:n 30 prosentin vähemmistöosuuden Lifco AB:lle 28.10.2010. Lifco maksoi Oriola-KD:n vähemmistöosuudesta noin 69 miljoonaa euroa käteisellä. Oriola-KD kirjasi yrityskaupasta noin 37 miljoonan euron voiton. Hammashoidon kaupan myynti tuki Oriola-KD:n strategiaa keskittyä lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketoimintoihin.

Oriola-KD allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se myy Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnan kansainvälistä lääkkeiden ja terveydenhuollon kauppaa harjoittavalle hollantilaiselle pörssiyhtiö Mediq N.V.:lle. Terveydenhuollon kaupan myynti tukee Oriola-KD:n strategiaa keskittyä lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketoimintoihin. Oriola-KD:n Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa siirtyvät Mediqille. Yrityskauppa vahvistettiin 31.5.2010. Mediq maksoi 85 miljoonaa euroa Oriola-KD:lle käteisellä. Oriola-KD kirjasi yrityskaupasta noin 60 miljoonan euron voiton.

Oriola-KD ja Lifco AB sopivat hammashoidon kaupan liiketoimintojensa yhdistämisestä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa luodakseen Pohjois-Euroopan johtavan yhtiön alallaan. Liiketoimintojen yhdistämisen lisäksi Oriola-KD nosti omistusosuutensa uudesta perustettavasta yhtiöstä 30 prosenttiin 14 miljoonan euron käteissuorituksella. Lifcon osuus uudesta perustettavasta yhtiöstä on 70 prosenttia.

Päivitetty: 2.05.2024