Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriola Oyj julkaisi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet1 18.9.2018.

Oriolan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina lukuun ottamatta oikaistun nettovelkaantumisasteen muutosta 30-60 prosentista alle 70 prosenttiin.

  • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
  • Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen kasvu yli viisi prosenttia ilman kertaluonteisia eriä
  • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia2

1 Laskettu ilman IFRS 16:n soveltamisen vaikutusta.
2 Korollisiin nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset.