Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriola julkisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 31.10.2023. Oriolan uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka ovat:

  • Kasvu: Myynnin vuosittainen kasvu markkinakasvun mukaisesti, vähintään 4 %
  • Kannattavuus: Oikaistun liikevoiton marginaali yli 3 %
  • Oma pääoma: Oman pääoman tuotto >20 %
  • Osinkopolitiikka: Oriolan tavoitteena on kasvattaa jaettua osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta.