Toimitusjohtaja ja johto

Toimitusjohtaja hoitaa Oriolan juoksevaa hallintoa, ja häntä avustaa Oriolan johtoryhmä.

Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa Oriolan johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Katarina Gabrielson nimitettiin Oriola Oyj:n toimitusjohtajaksi 10.5.2022 alkaen. Ennen nimitystään hän työskenteli Oriolan väliaikaisena toimitusjohtajana 15.3.2022 alkaen sekä Ruotsin B2B-liiketoimintojen johtajana.

Gabrielson on työskennellyt Oriolan palveluksessa vuodesta 2012 alkaen, ensin apteekkiyksikön johtajana Ruotsissa ja vuosina 2017–2018 Oriolan Retail-yksikön johtajana sekä vuosina 2019–2021 Retail-liiketoiminta-alueen johtajana. Ennen Oriolaa hän työskenteli useissa eri rooleissa vähittäiskaupan alan yrityksissä, kuten Axfoodissa ja Reitanissa.

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät sivulta Palkitseminen ja yhtiön tilinpäätöksestä.

Hallitus nimittää Oriolan johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään koko konsernia koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin vaan se avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä edesauttaa koko konsernia koskevan informaation välittymistä konsernin sisällä.

Oriolan johtoryhmän muodostavat:

  • Gabrielson Katarina, toimitusjohtaja sekä väliaikainen johtaja, Oriola Sweden
  • Hasselrot Hannes, johtaja, Oriola Consumer
  • Kariniemi Anne, johtaja, Oriola Finland
  • Niemelä Elina, henkilöstöjohtaja
  • Pohjonen Sari, talous- ja rahoitusjohtaja
  • Sandström Petter, lakiasiainjohtaja
  • Uusitalo Mika, johtaja, toimitusketjun ja liiketoiminnan kehitys

Lisätietoja johtoryhmän taloudellisista etuuksista löydät sivulta Palkitseminen ja yhtiön tilinpäätöksestä.

Johtoryhmän jäsenet

image description

Katarina Gabrielson, s. 1969
MMM
Oriola Oyj:n toimitusjohtaja sekä väliaikainen johtaja, Oriola Sweden
Ruotsin kansalainen

Katarina Gabrielson nimitettiin Oriola Oyj:n toimitusjohtajaksi 10.5.2022 alkaen. Ennen nimitystään hän toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 15.3.2022 alkaen sekä Ruotsin B2B-liiketoimintojen johtajana 1.1.2022 alkaen. Hän on ollut Oriolan johtoryhmän jäsen 1.1.2019 alkaen. Gabrielson on työskennellyt Oriolan palveluksessa vuodesta 2012 alkaen, ensin apteekki-yksikön johtajana Ruotsissa ja vuosina 2017–2018 Oriolan Retail-yksikön johtajana sekä vuosina 2019–2021 Retail-liiketoiminta-alueen johtajana. Ennen Oriolaa hän työskenteli useissa eri rooleissa vähittäiskaupan alan yrityksissä, kuten Axfoodissa ja Reitanissa.

image description

Hannes Hasselrot, s. 1980
Biokemian yliopisto-opintoja
johtaja, Oriola Consumer
Ruotsin kansalainen

Hannes Hasselrot nimitettiin Oriola Consumer -liiketoimintojen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.12.2021 alkaen. Hän toimii myös Kronans Apotekin toimitusjohtajana. Hasselrot nimitettiin 16.5.2022 Oriolan Ruotsin B2B-liiketoimintojen johtajaksi, mutta hän jatkaa nykyisessä tehtävässään, kunnes Oriolan ja Euroapothecan suunniteltu apteekkiliiketoimintojen yhteisyritys on hyväksytty ja yhdistyminen on tapahtunut.

Hasselrotilla on vahva kokemus vähittäiskaupan alalta ja verkkoliiketoiminnasta. Hän on työskennellyt Oriolassa Consumer-liiketoiminnossa vuodesta 2019, ensin digitaalisen myynnin johtajana sekä vuonna 2021 operatiivisena johtajana ja kaupallisena johtajana. Ennen Oriolaa Hasselrot on toiminut useissa vähittäiskaupan ja verkkoliiketoiminnan tehtävissä, kuten globaalina vähittäis- ja verkkokaupan johtajana Peak Performancella vuosina 2017–2019, operatiivisena johtajana ja tuotejohtajana Eleven AB:lla vuosina 2014–2017 sekä kansainvälisenä vähittäiskaupan päällikkönä Jack & Jonesilla vuosina 2012–2014. Hasselrot toimii myös Vasakronanin hallituksen jäsenenä.

image description

Anne Kariniemi, s. 1970
DI
johtaja, Oriola Finland
Suomen kansalainen

Anne Kariniemi nimitettiin Oriola Finland -liiketoimintojen johtajaksi 1.1.2022 alkaen. Hän on ollut johtoryhmän jäsen 21.1.2019 alkaen. Kariniemi on työskennellyt Oriolassa vuodesta 2019 ja toimi aiemmin Operations-toimintojen johtajana. Ennen siirtymistään Oriolaan Kariniemi toimi Akateemisen Kirjakaupan toimitusjohtajana vuodesta 2016 ja toimitusjohtajana Porvoon Kirjakeskus Oy:ssä 2012–2016. Kariniemellä on myös vankka kokemus monista logistiikkatoimintojen rooleista, kuten Nokian matkapuhelinliiketoiminnasta, Onninen Oy:ltä sekä Oriola-KD Oyj:stä, jossa hän toimi logistiikan ja hankintojen johtajana vuosina 2007–2011.

image description

Elina Niemelä, s. 1978
Kauppatieteiden tohtori, henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtaja
Suomen kansalainen

Elina Niemelä nimitettiin Oriola Oyj:n henkilöstöjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 9.8.2021 alkaen. Ennen Oriolaa hän työskenteli Purmo Groupissa kehitysjohtajana sekä Hydronic Controls -liiketoiminta-alueen johtajana vuosina 2018–2021. Niemelällä on yli 15 vuoden kokemus yritysjohdosta ja konsultoinnista monissa kansainvälisissä yhtiöissä, kuten konsulttiyhtiö Russell Reynolds Associatesilla (2017–2018) ja Outotec Oyj:ssä (2012–2017) sekä useissa tehtävissä HR-konsultoinnin parissa PwC:llä ja E&Y:lla.

image description

Sari Pohjonen, s. 1966
Kauppatieteiden maisteri
Talous- ja rahoitusjohtaja
Suomen kansalainen

Sari Pohjonen nimitettiin Oriolan talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 8.11.2021 alkaen. Ennen siirtymistään Oriolalle hän työskenteli Fiskars Groupin talousjohtajana 2016–2021 sekä toimitusjohtajan sijaisena 2018–2021. Pohjosella on monipuolinen talousjohtamisen kokemus, ja hän on aiemmin toiminut myös Reima-konsernin talousjohtajana sekä SanomaWSOY:llä tehtävässä Vice President, Finance and Group Control. Hän toimii myös hallituksen jäsenenä VR-Yhtymä Oyj:ssä, Jane ja Aatos Erkon säätiössä, Oilon Group Oy:ssä, Stockmann Oyj Abp:ssa, Aktia Pankki Oyj:ssä sekä Spinnova Oyj:ssä.

image description

Petter Sandström, s. 1976
L.LM
lakiasiainjohtaja
Suomen kansalainen

Petter Sandström nimitettiin Oriola-konsernin Legal Counselin rooliin vuonna 2008 ja lakiasianjohtajaksi vuonna 2012. Oriolan johtoryhmään Sandström nimitettiin 1.7.2018 alkaen. Ennen Oriolaa hän työskenteli asianajajana asianajotoimisto Castrén & Snellmanissa.

image description

Mika Uusitalo, s. 1980
Kauppatieteiden maisteri
Johtaja, toimitusketjun ja liiketoiminnan kehitys
Suomen kansalainen

Mika Uusitalo nimitettiin toimitusketjun ja liiketoiminnan kehityksen johtajaksi lokakuussa 2021 sekä Oriolan johtoryhmän jäseneksi 1.1.2022 alkaen. Hänellä on kattava kokemus liiketoiminnan ja toimintojen muutoksien johtamisesta sekä laadun kehittämisestä useista eri tehtävistä. Ennen Oriolaa Uusitalo on työskennellyt hankintajohtajana Tikkurila Oyj:ssä vuosina 2019–2021, johtavana toimitusketjun konsulttina PwC:llä vuosina 2012–2019 sekä liikkeenjohdon konsulttina IBM:llä vuosina 2010–2012.