Toimitusjohtaja ja johto

Toimitusjohtaja hoitaa Oriolan juoksevaa hallintoa, ja häntä avustaa Oriolan johtoryhmä.

Hallitus nimittää ja erottaa Oriolan toimitusjohtajan.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajaa avustaa Oriolan johtoryhmä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Katarina Gabrielson nimitettiin Oriola Oyj:n toimitusjohtajaksi 10.5.2022 alkaen. Ennen nimitystään hän työskenteli Oriolan väliaikaisena toimitusjohtajana 15.3.2022 alkaen sekä Ruotsin B2B-liiketoimintojen johtajana.

Gabrielson on työskennellyt Oriolan palveluksessa vuodesta 2012 alkaen, ensin apteekkiyksikön johtajana Ruotsissa ja vuosina 2017–2018 Oriolan Retail-yksikön johtajana sekä vuosina 2019–2021 Retail-liiketoiminta-alueen johtajana. Ennen Oriolaa hän työskenteli useissa eri rooleissa vähittäiskaupan alan yrityksissä, kuten Axfoodissa ja Reitanissa. Gabrielson on myös hallituksen puheenjohtaja Kronans Apotekissa sekä hallituksen jäsen GIRP:ssä (the European Healthcare Distribution Association).

Lisätietoja toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja palvelussuhteen ehdoista löydät sivulta Palkitseminen ja yhtiön tilinpäätöksestä.

Hallitus nimittää Oriolan johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään koko konsernia koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin vaan se avustaa toimitusjohtajaa konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä edesauttaa koko konsernia koskevan informaation välittymistä konsernin sisällä.

Oriolan johtoryhmän muodostavat:

  • Gabrielson Katarina, toimitusjohtaja
  • Boman Petri, johtaja, toimitusketju
  • Hasselrot Hannes, kaupallinen johtaja
  • Leinonen Timo, talous- ja rahoitusjohtaja
  • Lindholm Niklas, henkilöstöjohtaja
  • Nurmi Mikael, digitalisaatiojohtaja
  • Sandström Petter, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja johtoryhmän taloudellisista etuuksista löydät sivulta Palkitseminen ja yhtiön tilinpäätöksestä.

Johtoryhmän jäsenet

Katarina Gabrielson, s. 1969
MMM
Oriola Oyj:n toimitusjohtaja
Ruotsin kansalainen

Katarina Gabrielson nimitettiin Oriola Oyj:n toimitusjohtajaksi 10.5.2022 alkaen. Ennen nimitystään hän toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 15.3.2022 alkaen sekä Ruotsin B2B-liiketoimintojen johtajana 1.1.2022 alkaen. Hän on ollut Oriolan johtoryhmän jäsen 1.1.2019 alkaen. Gabrielson on työskennellyt Oriolan palveluksessa vuodesta 2012 alkaen, ensin apteekki-yksikön johtajana Ruotsissa ja vuosina 2017–2018 Oriolan Retail-yksikön johtajana sekä vuosina 2019–2021 Retail-liiketoiminta-alueen johtajana. Ennen Oriolaa hän työskenteli useissa eri rooleissa vähittäiskaupan alan yrityksissä, kuten Axfoodissa ja Reitanissa. Gabrielson on myös hallituksen puheenjohtaja Kronans Apotekissa sekä hallituksen jäsen GIRP:ssä (the European Healthcare Distribution Association).

Petri Boman, s. 1966
Diplomi-insinööri
Johtaja, toimitusketju
Suomen kansalainen

Petri Boman nimitettiin toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja Oriolan johtoryhmän jäseneksi 3.10.2022 alkaen. Bomanilla on laaja ja monipuolinen kokemus vastaavista toimitusketjun hallintaan liittyvistä tehtävistä. Ennen Oriolaa hän on työskennellyt toimitusketjusta vastaavana johtajana ja varatoimitusjohtajana Martela Oyj:ssä vuosina 2013–2018, partnerina ja perustajana liikkeenjohdon konsultointiyritys Content Group Oy:ssä vuosina 2011–2013 sekä toimitusketjusta vastaavana johtajana Kemira Oyj:ssä vuosina 2007–2010 sekä Tikkurila Oyj:ssä vuosina 2005–2006.

Hannes Hasselrot, s. 1980
Biokemian yliopisto-opintoja
kaupallinen johtaja
Ruotsin kansalainen

Hannes Hasselrot nimitettiin Oriolan kaupalliseksi johtajaksi 19.9.2022, ja hän siirtyi uuteen rooliinsa 3.10.2022, kun Oriolan ja Euroapothecan apteekkiliiketoimintojen yhdistyminen viimeisteltiin. Aikaisemmin Hasselrot toimi Oriola Consumer -liiketoimintojen johtajana. Hän on ollut Oriolan johtoryhmän jäsen 1.12.2021 alkaen. Hasselrotilla on vahva kokemus vähittäiskaupan alalta ja verkkoliiketoiminnasta. Hän on työskennellyt Oriolassa Consumer-liiketoiminnossa vuodesta 2019, ensin digitaalisen myynnin johtajana sekä vuonna 2021 operatiivisena johtajana ja kaupallisena johtajana. Ennen Oriolaa Hasselrot on toiminut useissa vähittäiskaupan ja verkkoliiketoiminnan tehtävissä, kuten globaalina vähittäis- ja verkkokaupan johtajana Peak Performancella vuosina 2017–2019, operatiivisena johtajana ja tuotejohtajana Eleven AB:lla vuosina 2014–2017 sekä kansainvälisenä vähittäiskaupan päällikkönä Jack & Jonesilla vuosina 2012–2014. Hasselrot toimii myös Vasakronanin hallituksen jäsenenä.

Timo Leinonen, s. 1970
Hallintotieteiden maisteri
Talous- ja rahoitusjohtaja
Suomen kansalainen

Timo Leinonen nimitettiin Oriolan talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä Oriolan johtoryhmän jäseneksi 1.12.2022 alkaen. Leinosella on monipuolinen kokemus talousjohtamisesta erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Ennen Oriolaa hän on työskennellyt talousjohtajana StaffPoint Oy:ssä vuosina 2018–2022, Lassila & Tikanoja Oyj:ssä vuosina 2013–2017, Ixonos Oyj:ssä vuosina 2008–2013 ja Terveystalo Oyj:ssä vuosina 2006–2008. Leinonen toimii hallituksen jäsenenä Kronans Apotek AB:ssa, Ekokuljetuksessa ja Finncontissa.

Niklas Lindholm, s. 1968
Kauppatieteiden tohtori 
Henkilöstöjohtaja
Suomen kansalainen

Niklas Lindholm nimitettiin Oriola Oyj:n henkilöstöjohtajaksi ja Oriolan johtoryhmän jäseneksi 1.8.2023 alkaen. Hänellä on laaja kokemus HR-johtotehtävistä ja vahva osaaminen organisaatioiden johtamisesta merkittävien muutosten läpi. Ennen Oriolaa Lindholm työskenteli henkilöstöjohtajana Fiskars Corporation Oyj Abp:lla vuosina 2018–2022 sekä Paulig Ab:lla vuosina 2008–2018. Vuosina 1996–2008 hän työskenteli Nokia Corporation Oyj:ssä useissa kansainvälisissä henkilöstöhallinnon johtotehtävissä.

Mikael Nurmi, s. 1967
Diplomi-insinööri
Digitalisaatiojohtaja
Suomen kansalainen

Mikael Nurmi nimitettiin Oriola Oyj:n digitalisaatiojohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 23.1.2023 alkaen. Hänellä on vahva kokemus onnistuneen digitaalisen muutoksen johtamisesta sekä kansainvälisissä että paikallisissa ympäristöissä. Ennen Oriolaa Nurmi on työskennellyt Sofigate Aps:n toimitusjohtajana vuosina 2019–2022, Ikano Bank AB:n tietohallintojohtajana vuosina 2016–2018, Sanoma Groupin teknologiajohtajana vuosina 2013–2016 ja Tamro Groupin tietohallintojohtajana vuosina 2008–2013. Vuosina 1996–2008 hän työskenteli Nokialla useissa tehtävissä tietohallinnossa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Nurmi on myös Wiima Logisticsin hallituksen jäsen.

Petter Sandström

Petter Sandström, s. 1976
L.LM
lakiasiainjohtaja
Suomen kansalainen

Petter Sandström nimitettiin Oriola-konsernin Legal Counselin rooliin vuonna 2008 ja lakiasianjohtajaksi vuonna 2012. Oriolan johtoryhmään Sandström nimitettiin 1.7.2018 alkaen. Ennen Oriolaa hän työskenteli asianajajana asianajotoimisto Castrén & Snellmanissa.