Vi bidrar till ett hälsosammare liv

Oriola är ett företag för hälsa och välbefinnande verksamt i Norden

Oriolas syfte ‘Health for life’ är kärnan i vår existens – vårt arbete påverkar människors hälsa och välbefinnande varje dag.

image description

Oriola i korthet

Vår vision är att skapa en hälsosammare morgondag genom att tillhandahålla hållbara hälso- och välbefinnande produkter och lösningar. Oriolas tjänster inkluderar till exempel distribution av läkemedel och andra hälso- och välbefinnande produkter, experttjänster och dosdispensering. Vi är länken mellan aktörerna i branschen, från läkemedelsföretag till apotek för att stödja hälsan i samhället.

Oriola är noterat på Helsingfors fondbörs och huvudkontoret ligger i Esbo, Finland.

Health for life – för en hälsosammare morgondag

Hälsa är grunden för välbefinnande. För att kunna bidra till en bättre värld. För leva ett aktivt och fullt liv. Inspirerad av vår vision vill vi berätta vår historia om att vara partnern för en hälsosammare morgondag. Det handlar om små handlingar av vänlighet och omtanke som gör denna värld till en bättre och hälsosammare plats för oss och för kommande generationer. Välkommen att se filmen!

image description