Samhälle – förbättrar människors hälsa

Att göra läkemedel tillgängliga för människor och sjukvården är hörnstenen i vår verksamhet. Med den ansvarsfyllda rollen i samhället är vi en väsentlig del av hela hälsovårdens värdekedja.

Att säkerställa en hälsosam livsstil och främja välbefinnande är avgörande för en hållbar utveckling och för att bygga välmående samhällen. Som en ledande distributör av läkemedel i Sverige och Finland, har vårt arbete en inverkan på människors hälsa och välbefinnande varje dag.

Genom våra tjänster ökar vi samhällsvärdet på flera sätt. Vi stöder läkemedelsföretagen när det gäller att förse marknaden med läkemedel och utveckla effektiv läkemedelsbehandling. Vår läkemedelsdistribution säkerställer planenliga leveranser av läkemedel och andra hälsoprodukter till apotek, sjukhusapotek och veterinärer. Vi främjar en säker läkemedelsanvändning genom vår dosdispensering, patientsupport och läkemedelsinformation.

Inom detta område är Oriolas långsiktiga hållbarhetsmål att förbättra människors hälsa. För att uppnå det målet har vi satt upp följande delmål:

  • säkerställa läkemedelsleveranser av hög kvalitet i länder där vi har operativ verksamhet
  • främja en säker och korrekt användning av läkemedel