Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Oriola Oyj julkisti puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.6.2018 keskiviikkona 18.7.2018 klo 8.30.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

“Oriola-konsernin kasvu vuoden toisella neljänneksellä oli hyvä. Konsernin laskutus kasvoi 6,2 % (11,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) ja liikevaihto 3,1 % (8,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mutta tulosta rasittivat ylimääräiset kustannukset pääasiassa Palvelut-liiketoiminta-alueella. Suomen logistiikan toiminnot vakautettiin suunnitellusti ja toimitukset sekä tuotteiden keräilytarkkuus palautuivat uuden toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmän käyttöönottoa edeltävälle tasolle.

Palvelut-liiketoiminta-alueen laskutus kasvoi 7,7 % (12,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) ja liikevaihto 5,2 % (9,7 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mutta tehokkuus ei ollut edelleenkään tyydyttävällä tasolla. Tämän seurauksena jouduimme käyttämään lisätyövoimaa, jonka avulla varmistimme laadun ja asiakastoimitukset Suomessa. Ruotsissa toimitusmäärien kasvu ja kapasiteetin suuri käyttöaste aiheuttivat lisäkustannuksia. Varmistaaksemme kasvun Ruotsissa olemme investoineet uuteen, automatisoituun jakelukeskukseen Enköpingissä. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja uuden jakelukeskuksen toiminnan odotetaan käynnistyvän vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä.

Verkkoapteekkitoiminnan kasvu vaikuttaa vahvasti Oriolan Ruotsin Kuluttaja-liiketoimintaan. Toisen vuosineljänneksen lopussa verkkokaupan osuus koko apteekkimyynnistä Ruotsissa kasvoi 8 %:iin (6 %). Oriolan verkkokaupan myynti kasvoi edelleen markkinaa nopeammin tukien kokonaismyyntiämme, joka kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 5,9 %.  Heikko valuuttakurssi vaikutti kuitenkin negatiivisesti vertailukelpoiseen tulokseemme, samoin kuin hyvinvointiketju-Hehkun perustamiskustannukset. Hehkulla on Suomessa verkkokauppa sekä 18 myymälää.

Terveydenhuolto-liiketoimintamme kehittyi edelleen hyvin toisella neljänneksellä tehden nollatuloksen. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 37,6 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Oriolan annosjakelupalveluiden piirissä on tällä hetkellä yli 70 000 potilasta, joista yli 50 000 potilasta on Ruotsissa.

Investoimme vuoden toisella neljänneksellä Ruotsin toiseksi suurimpaan online-lääkäriasemaan. Oriola merkitsi Doktor.se:n osakkeita, minkä jälkeen Oriolan omistusosuus on noin 17 % Doktor.se:n osakkeiden kokonaismäärästä. Investointi tarjoaa meille hienon mahdollisuuden tulla yhä vahvemmaksi toimijaksi Ruotsin nopeasti kasvavassa digitaalisen terveydenhuollon markkinassa, jossa kuluttajat odottavat tuotteiden ja palveluiden olevan saatavilla riippumatta ajasta ja paikasta. Investointi laajentaa edelleen ainutlaatuista palveluvalikoimaamme paitsi kuluttajille myös koko terveydenhuoltomarkkinan arvoketjulle.”

Puolivuosikatsaus 2018