Uutishuoneeseen

Uusi elämä rikkoutuneille puulavoille

20.10.2020

Oriolan kaikilla toimipaikoilla on käynnissä omia kehitystoimenpiteitä, joiden avulla tavoittelemme ei-lääkkeellisen jätteen kierrätyksen lisäämistä 85 prosenttiin konsernitasolla vuoteen 2022 mennessä. Yksi toimenpiteistä on rikkoutuneiden puulavojen korjaaminen ja kierrätys Mölnlycken keskusvarastollamme Ruotsissa.

Jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen tehostaminen on tärkeä osa-alue matkallamme kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Jätehuollossa pyrimme ensisijaisesti välttämään jätteen syntymistä ja toiseksi tehostamaan materiaalien kiertoa.

Vähentääksemme poltettavan jätteen määrää ja lisätäksemme kierrätystä aloimme korjata ja kierrättää rikkoutuneita puulavoja Ruotsin keskusvarastollamme Mölnlyckessä vuoden 2020 alussa. Aikaisemmin rikkoutuneet tai muuten käyttökelvottomat lavat hävitettiin polttamalla ne energiaksi.

Lavojen korjaaminen lisää niiden käyttöikää. Korjaamiseen kelpaamattomia lavoja hyödynnetään varaosamateriaalina muiden lavojen korjaamisessa. Täysin käyttökelvottomat lavat jalostetaan puupelleteiksi energiantuotannon käyttöön”, kertoo Mölnlycken keskusvaraston tuotantopäällikkö Fredrik Lillskog.

Puisen lavan elinkaari on normaalisti noin 5–10 vuotta, mutta erot käyttöiässä ovat suuria riippuen lavan käsittelystä ja käytöstä. Esimerkiksi säilytys sisätiloissa ja huolellinen käsittely voivat pidentää lavan käyttöikää merkittävästi.

Kierrätys kasvoi Mölnlyckessä yli 10 prosenttiyksikköä vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana, mikä oli pääosin parantuneen puun kierrätyksen ansiota. Lavojen korjaamisesta ja kierrättämisestä huolehtii kumppanimme. Päivittäin käytössä olevista lavoista noin 20 prosenttia kaipaa korjausta, ja niistä arviolta vain 2–3 prosenttia joudutaan hävittämään.