Hållbarhetsrapporter

Oriola redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiatives). Oriolas GRI-bilaga har granskats av en tredjepart (begränsad säkerhet).

Den senaste rapporten

GRI-supplement 2021 (som pdf-bilaga, på engelska)

Tidigare rapporter

GRI-supplement 2020 (som pdf-bilaga, på engelska)
GRI-supplement 2019 (som pdf-bilaga, på engelska)

image description

I enlighet med finsk redovisningslagstiftning redovisar vi också vissa hållbarhetsaspekter i styrelserapporten – de senaste rapporterna finns här (på engelska). 

Externa rapporter

CDP

På årsbasis rapporterar Oriola riskhantering och riskhanteringsrutiner inom ramen för Climate Disclosure Projects (CDP) klimatförändringsprogram. CDP är en ideell organisation som driver ett globalt informationssystem som investerare, företag, städer, länder och regioner använder för att hantera sin miljöpåverkan. År 2022 fick Oriola ett erkännande för sitt miljöarbete genom att uppnå CDP:s bästa poäng med betyget A-. Oriolas resultat översteg genomsnittet för vår referensgrupp. 

EcoVadis

I år, 2021, tog Oriola silver i EcoVadis Hållbarhets rankning. EcoVadis bedömer företags hållbarhetsarbete inom miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Oriola blev rankade bland de 15% bäst presterande företagen världen över.