Medarbetarstrategi

Oriolas Hållbara medarbetarupplevelse vägleder vårt arbete för medarbetarnas engagemang och välbefinnande på jobbet, och guidar oss mot vårt mål: att tillhandahålla en rättvis arbetsplats, där vi gör saker tillsammans utifrån gemensamma värderingar. Den Hållbara medarbetarupplevelse drivs av fyra fokusområden: moderna medarbetartjänster, en välfungerande organisation, möjliggör ledarskap och kunniga medarbetare.

Eftersom Oriola genomgår en transformation och vår affärsmiljö förändras snabbt, fokuserar vi på att utveckla både organisatoriska och individuella förmågor som möjliggör en framgångsrik transformation. Under 2022 fokuserade vi hårt på att stärka den befintliga organisationen och se över organisationsstrukturen och individuella roller. Arbetet har bedrivits som en dynamisk organisationsplanering, där individuella roller och organisatoriska behov utvärderas löpande. Vi fortsätter också att utvärdera områden där nya kompetenser behövs. Under året har vi uppdaterat vår prestationshantering, onboardingprocess och jobbarkitektur.

Baserat på en medarbetarundersökning och efterföljande workshops som genomfördes 2022, har vi definierat en tvåårig medarbetarplan, som definierar våra framgångs- och förbättringsområden och sätter tonen för den framtida utvecklingen av vårt medarbetarengagemang och medarbetarupplevelsen.

Som arbetsgivare är jämställdhet en av de viktigaste prioriteringarna för oss. Vi genomför årligen en löneöversyn för att säkerställa att det inte finns några oförklarade löneskillnader. Vi uppmärksammar och främjar operativ excellens , goda prestationer och enastående resultat i hela organisationen.