Människor – vi strävar efter att erbjuda den bästa medarbetarupplevelsen

Våra medarbetare arbetar varje dag för att främja människors hälsa och välbefinnande inom läkemedelsdistribution, dosdispensering och olika expertroller.

Våra medarbetare gör verklighet av vårt syfte, ”Health for life”. Vi bryr oss om våra kunder och deras behov och förväntningar. Tillsammans arbetar vi för en hälsosammare morgondag.

För att attrahera rätt talanger och göra det möjligt för våra medarbetare att fokusera på det de gör bäst, vill vi erbjuda en rättvis och jämlik arbetsplats där alla kan utvecklas. Därför är vårt långsiktiga mål att ha de mest engagerade medarbetarna. År 2022 kommer vi att definiera nya delmål för att uppnå detta mål.

Vårt syfte är grunden för att erbjuda meningsfullt arbete, men gemensamma värderingar, stark kultur, ledarskap samt möjligheter till lärande och utveckling betraktar vi också som viktiga delar av att bygga en bra medarbetarupplevelse. Vi vet att dessa faktorer går hand i hand med engagemang. Baserat på vår årliga medarbetarenkät vet vi att medarbetare som upplever högt engagemang också känner att de, till exempel, har utvecklingsmöjligheter och tydliga mål, och att vår kommunikationskultur är öppen och transparent. Vår verksamhet och organisation är i en transformationsfas, under 2021 utvecklade och förbättrade vi dialogen med våra medarbetare för att säkerställa engagemang.