Real world evidence - kun vaikuttavuus ratkaisee

Vaikuttava hoito on tärkeää yksilölle, mutta myös yhteiskunnalle sekä lääketeollisuudelle. Kaikki lääkkeet eivät tehoa samalla tavalla eri ihmisille. Geneettiset tekijät selittävät asiaa jossain määrin, mutta eivät suinkaan kaikilta osin. Real world evidence -tutkimuksilla saadaan hyödyllistä tietoa potilaiden hoidon tueksi, edesautetaan uusien lääkkeiden markkinoillepääsyä, tuotetaan työkaluja terveydenhuollon suunnitteluun ja resurssien kohdistamiseen sekä edesautetaan uusien lääkkeiden kehitystyötä. Parhaimmillaan RWE-tutkimukset ovat apuna koko lääkekehitysketjun ajan aina varhaisesta tutkimusvaiheesta lääkkeen markkinoille pääsyyn.

Menestyksen kaava: RWD + PRO = RWE

  •  RWD (Real world data): Keräämme ja yhdistämme tosielämän dataa kansallisista rekistereistä (esim. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL), Kela, Tilastokeskus), Yliopistosairaanhoitopiirien tietoaltaista ja yksityisiltä terveydenhuollon tuottajilta.
  • PRO (Patient reported outcome): Potilaiden raportoima data on avainasemassa, kun halutaan rakentaa luotettava kokonaiskuva potilaan lääkehoidosta. Dataa kerätään ainutlaatuisen tutkimusapteekkiverkostomme kautta (yli 180 suomalaista apteekkia) ja yhteistyössä potilasjärjestöjen tai yksityisten terveyspalveluiden tuottajien kanssa.
  • RWE (Real world evidence): Ymmärrys lääkehoidon vaikuttavuudesta syntyy yhdistelemällä ja analysoimalla sekä kansallista rekisteritietoa että potilailta kerättyä dataa ainutlaatuisella tavalla.

Kaikkea tekemistämme ohjaa intohimo rakentaa ratkaisuja, joilla tuetaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Heli Salminen-Mankonen

Heli Salminen-Mankonen

Head of Data Driven Business and Research
Phone Icon 040 719 2945

Palvelut lääkeyrityksille