Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Oriola Oyj julkisti osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.9.2018 torstaina 1.11.2018 klo 8.30.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

”Kolmannella neljänneksellä Oriola-konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan, mutta haasteet toiminnan tehokkuudessa rasittivat kannattavuutta. Laskutus kasvoi 2,6 % (8,9 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mutta liikevaihto laski 2,0 % (kasvoi 4,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla). Oikaistu liikevoitto oli 17,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää 9 miljoonan euron suorituksen, jonka uuden logistiikka- ja varastonhallintajärjestelmän IT-ratkaisun toimittaja maksaa Oriolalle elokuussa julkistetun sovintosopimuksen mukaan.

Palvelut-liiketoiminta-alueen laskutus kasvoi 4,1 % kolmannella neljänneksellä (10,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla), mikä johtui erityisesti lääkkeiden hinnannoususta ja toimistusmäärien kasvusta pääasiassa Ruotsissa. Suomen uuden logistiikka- ja varastonhallintajärjestelmän jalkauttaminen ja Enköpingin jakelukeskusprojekti aiheuttivat tehottomuutta, ja toimintakustannukset olivat korkeat molemmissa maissa. Keskitymme jatkossakin parantamaan logistiikan tehokkuutta molemmissa maissa. Enköpingin jakelukeskus avataan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuluttaja-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 4,2 % kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kauppatavaroiden ja reseptivapaiden tuotteiden kovasta kilpailusta ja reseptilääkkeiden kannattavuuteen kohdistuvista paineista huolimatta. Verkkokauppamme kasvoi edelleen (58 %) markkinaa nopeammin. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä Hehku-ketju avasi yhden uuden myymälän, joita on Suomessa verkkokaupan lisäksi nyt yhteensä 19.

Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue jatkoi hyvää kehitystään kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 39,4 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Oriolan annosjakelupalvelu voitti syyskuussa merkittävän uuden sopimuksen Ruotsissa. Sopimus kattaa annosjakelun noin 35 000 uudelle potilaalle Tukholman ja Gotlannin alueella vuoden 2019 helmikuun alusta lähtien. Sopimus nostaa Oriolan annosjakelun piirissä olevien määrän yhteensä yli 100 000 potilaaseen, joista yli 80 000 on Ruotsissa.

Oriolassa on käynnissä muutosprosessi. Julkistimme syyskuussa uuden, asiakaskeskeisemmän ja tehokkaamman organisaation. Tammikuun 2019 alusta liiketoiminta-alueemme ovat Consumer, Pharma ja Retail. Osana organisaatiomuutosta luomme uuden Operations-nimisen konsernitason toiminnon, joka tukee kaikkia liiketoimintoja ja kattaa logistiikan, annosjakelun tuotannon sekä epäsuoran hankinnan. Uskon vahvasti siihen, että tämän muutoksen avulla voimme kehittää liiketoimintaamme ja olla asiakaskeskeisempiä. Muutos mahdollistaa ainutlaatuisen tarjoomamme kokonaisvaltaisen kehittämisen kasvavalla terveyden ja hyvinvoinnin markkinalla. Rakentamalla vahvan Oriola-yrityskulttuurin varmistamme synergiat sekä parannamme toimintamme laatua ja kustannustehokkuutta koko organisaatiossa.”

Q3 2018