Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2018

Oriola Oyj julkisti tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2018 perjantaina 22.2.2019 klo 15.00 

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

“Oriolan laskutus vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna (3 674,4 miljoonaa euroa, +10,1 % edeltävään vuoteen verrattuna) ja liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna (1 626,2 miljoonaa euroa, +6.5 % edeltävään vuoteen verrattuna) olivat vahvoja vuonna 2018. Liikevoittoamme rasittivat koko vuoden puutteet toiminnan tehokkuudessa, korkeat operatiiviset kustannukset, investoinnit Hehkuun sekä Ruotsin heikko kruunu. Liiketoiminnan nettorahavirtamme pysyi kuitenkin positiivisena läpi vuoden ja oli 102,8 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Palvelut-liiketoiminta-alueen laskutus kasvoi 11,7 % ja liikevaihto kasvoi 4,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Kannattavuutta kuitenkin rasitti logistiikan tehottomuus, mikä johtui erityisesti Enköpingin jakelukeskuksen käyttöönoton viivästymisestä. Kuluttaja-liiketoiminta-alueelle viimeinen vuosineljännes oli kovan kilpailun vuoksi vaikea, mutta verkkokauppamme kasvoi edelleen voimakkaammin (+73 %) kuin markkina (+35 %). Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue kehittyi suunnitellusti. Myynti kasvoi 10,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna edellisvuoteen verrattuna.

Haasteellinen vuosi on auttanut meitä ottamaan ratkaisevia askelia eteenpäin. Olemme uudistaneet johtoa, vaihtaneet kumppania toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa, päättäneet lopettaa Hehkun ja rakentaneet uuden asiakaskeskeisemmän organisaation, joka kykenee palvelemaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti kasvavalla terveyden ja hyvinvoinnin markkinalla. Oriolan uudet liiketoiminta-alueet perustuvat asiakasryhmiin. Olemme myös perustaneet uuden konsernitason Operations-toiminnon, joka keskittyy toiminnan tehostamiseen ja virtaviivaistamiseen, tuo skaalautuvuutta hankintoihin ja kehittää logistiikkaa nopeasti kasvavan verkkokaupan tarpeisiin.

Vuonna 2019 vahvistamme liiketoimintaamme useilla merkittävillä toimenpiteillä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käynnistämme laajennetun ja automatisoidun Enköpingin jakelukeskuksen. Otamme käyttöön modernit ja automatisoidut prosessit, joilla varmistamme kapasiteettimme ja toimintamme tehokkuuden kasvavilla Ruotsin markkinoilla. Kehittämällä Kronans Apotekin digitaalisia palveluratkaisuja Ruotsissa haluamme varmistaa kykymme vastata kasvavaan kysyntään verkossa, mutta myös rakentaa vahvan monikanavakokemuksen. Tämä kokemus sisältää elementtejä osittain omistamaltamme Doktor.se-internet-lääkäriasemalta sekä omilta terveydenhoidon asiantuntijoiltamme.

Tämä vuosi on tärkeä uudistumisemme seuraavien askelten toteuttamisessa. Olemme tunnistaneet ja ymmärtäneet toimintamme tehokkuus-, kustannus- ja prosessihaasteet. Asiakaskeskeisyyden parantaminen on avain näiden haasteiden ratkaisemiseen. Olemme päättäneet aloittaa 20by20 Excellence -ohjelman tehokkaiden ja laadukkaiden toimintojen varmistamiseksi sekä kulujen vähentämiseksi. Ohjelmassa käydään systemaattisesti läpi kaikki konsernin toiminnot ja resurssit. Olen varma, että olemme oikealla tiellä kohti vahvempaa suoritusta tulevina vuosina.”

Q4 2018