Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaa

18.6.2015

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 18.6.2015 klo 11.00

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaa

Oriola-KD Oyj ilmoitti pörssitiedotteessa 28.5.2013 toteuttavansa
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman (ohjelma).

Oriola-KD Oyj:n hallitus on päättänyt uuden säästökauden 2015-2016 alkamisesta.
Ohjelmaa tarjotaan noin 95:lle konsernin avainhenkilölle. Tämä säästökausi
kestää 15 kuukautta, alkaen 1.10.2015 ja päättyen 31.12.2016. Enimmäissäästön
määrä kuukaudessa on 8,3 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia
kunkin osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä
ostetaan Oriola-KD:n B-lajin osakkeita osallistujille markkinahintaan
neljännesvuosittain.

Jokainen osallistuja saa maksutta kaksi B-lajin lisäosaketta kutakin kolmea
hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän
omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson
päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson
viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n
osavuosikatsauksen Q4/2017 julkistamispäivänä. Lisäosakkeet maksetaan osittain
yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan
palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Avainhenkilö osallistuu ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan
kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain kulloisenkin Oriola-
KD:n osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Ostetuille osakkeille alkavan
säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti B-osakkeiden
ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat
oikeudet lisäosakkeisiin.

Sillä oletuksella, että kaikki avainhenkilöt, joille ohjelmaa tarjotaan,
osallistuvat ohjelmaan ja säästävät keskimäärin 5 prosenttia kiinteästä
bruttokuukausipalkastaan, lisäosakkeina annettavien uusien B-osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden määrä 15 kuukauden
säästökaudelta 2015-2016 on noin 84 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,04
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Oriola-KD Oyj
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1929510]