Verojalanjälki

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin. Oriola edistää läpinäkyvää yrityskulttuuria ja julkaisee verojalanjälkensä, joka muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Yhtiö maksaa verot kuhunkin toimintamaahan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Oriola-konsernilla ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä maissa, joissa on epätavallisia verohelpotuksia.

  2022   2021  
Mij. Euroa Suomi Ruotsi Suomi Ruotsi
Maksetut verot        
Yhteisöverot 0,7 1,7 0,9 0,1
Työllistämiseen liittyvät verot ja maksut 4,5 9,5 6,5 8,4
Muut verot *) 0,5 0,1 0,4 0,1
Maksetut verot, yhteensä 5,7 11,4 7,8 8,7
Tilitetyt verot        
Arvonlisävero, netto 30,5 -4,1 27,5 5,7
Palkoista pidätetyt verot ja maksut 7,3 6,0 10,1 6,5
Lähdeverot 0,9 - 0,7 -
Tilitetyt verot, yhteensä 38,8 1,9 38,4 12,2
Verojalanjälki, yhteensä 44,5 13,3 46,2 20,9

*) Muut verot koostuvat kiinteistöveroista, tullimaksuista ja valmisteveroista