Verojalanjälki

Verojalanjäljellä kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja verovaikutuksen jakautumista eri maihin. Oriola edistää läpinäkyvää yrityskulttuuria ja julkaisee verojalanjälkensä, joka muodostuu tuloverojen lisäksi muista yrityksen toimintaan liittyvistä veroista ja veroluontoisista maksuista. Yhtiö maksaa verot kuhunkin toimintamaahan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Oriola-konsernilla ei ole ulkomaisia tytäryhtiöitä maissa, joissa on epätavallisia verohelpotuksia.

  2021   2020  
Milj. euroa Suomi Ruotsi Suomi Ruotsi
Maksetut verot        
Yhteisöverot 0,9 2,4 2,4 1,2
Työllistämiseen liittyvät verot ja maksut 6,5 40,8 5,9 38,0
Muut verot *) 0,4 0,2 0,3 0,2
Maksetut verot, yhteensä 7,8 43,4 8,6 39,5
Tilitetyt verot        
Arvonlisävero, netto 27,5 -114,2 27,5 -122,8
Palkoista pidätetyt verot ja maksut 10,1 28,0 9,7 26,6
Lähdeverot 0,7 - 2,1 -
Tilitetyt verot, yhteensä 38,4 -86,2 39,3 -96,2
Verojalanjälki, yhteensä 46,2 -42,9 47,9 -56,7

*) Muut verot koostuvat kiinteistöveroista, tullimaksuista ja valmisteveroista