Erityislupavalmisteiden maahantuontipalvelu turvaa potilaan hyvän hoidon

Lääkkeen saatavuus ja sopivuus ovat potilaalle oleellisia tekijöitä hoitoon sitoutumisessa. Huolimatta huolellisesta saatavuudenhallinnasta myyntiluvallisten lääkevalmisteiden saatavuudessa voi olla hetkellisiä puutteita. Joskus taas myyntiluvallisten lääkkeiden piiristä ei löydy yksittäiselle potilaalle sopivaa lääkettä. Erityislupavalmisteiden maahantuontipalvelumme auttaa varmistamaan potilaan hyvän hoidon jatkuvuuden.

Potilasturvallisuus ja hoitoon sitoutuminen ohjaavat vahvasti koko lääketeollisuutta. Lääkkeen saatavuuden häiriötilanteissa lääkeyhtiö on velvollinen ilmoittamaan tilanteesta koko muulle terveydenhuollon arvoketjulle: lääketukkukaupoille, sairaaloiden hankintaosastoille, apteekeille ja eläinlääkäreille. Lääkeyhtiöiden kumppanina tarjoamme tehokkaat viestintäkanavat, joilla tieto saatavuushäiriöstä saadaan nopeasti apteekeille, sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille ja eläinlääkäreille Suomessa ja Ruotsissa.

Asiantuntemuksellamme ja kattavan kansainvälisen verkostomme avulla löydämme ja maahantuomme erityisluvallisen lääkevalmisteen korvaamaan myyntiluvallista lääkevalmistetta – aina potilaan parhaaksi.

Yhteystiedot

Erityislupavalmisteiden maahantuonti

010 4290 002 erityislupavalmisteet@oriola.com

Erityislupavalmistehakemusten postitus

Oriola Finland Oy, Erityisluvat, PL 8, 02101 Espoo 010 3252 077 erityislupahakemukset@oriola.com