Ympäristö: Nettonollan tavoitteleminen ilmastovaikutuksissa

Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen ihmiskuntaan kohdistuva terveysuhka, joka vaikuttaa sekä terveyteen että terveydenhuoltojärjestelmiin. Terveyttä ja hyvinvointia edistävänä yhtiönä meillä on erityinen velvollisuus toimia visiomme mukaisesti terveemmän huomisen puolesta.

Oriola on sitoutunut käyttämään luonnonvaroja vastuullisesti ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoittelemme hiilineutraaliutta omissa toiminnoissamme (Scope 1 ja 2) vuoteen 2025 mennessä ja koko toimitusketjussa (Scope 1, 2 ja 3) vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Olennaiset aiheet 

  • Ilmasto ja päästöt, mukaan lukien kuljetukset
  • Energiatehokkuus
  • Lääkkeiden ja pakkausten ympäristövaikutus
  • Jäte, kierrätys ja uudelleenkäyttö

Strategiset tavoitteet

  • Tulla omien toimintojen (Scope 1 ja 2) osalta hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius toimitusketjussa (Scope 1, 2 ja 3)
    vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Oriola on sitoutunut asettamaan tieteeseen
    perustuvat päästövähennystavoitteet (Science Based Targets). 
  • Kierrätysasteen kasvattaminen

Ympäristöjohtaminen

Pyrimme kehittämään liiketoimintaamme jatkuvasti ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Oriolan ympäristöpolitiikka määrittelee sitoutumisemme ympäristötyöhön ja ohjaa päätöksentekoa.

Järjestelmällinen ympäristöjohtaminen varmistaa etenemisen kohti tavoitettamme hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Toimintamme perustuu ympäristöjohtamisen ISO 14 001 -viitekehykseen, joka osana Oriolan yhteistä johtamisjärjestelmää luo yhtenevät toimintatavat koko yhtiöön.

Oriola Oyj, Oriola Finland Oy, Oriola Sweden AB ja Svensk dos AB on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin mukaan.