Tutkimusten tietosuoja

Nykyaikainen terveys- ja lääketieteellinen tutkimus nojaa vahvasti kansallisiin rekisteritietoihin sekä potilaalta itseltään kerättäviin tietoihin. Tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen kulmakivi ja henkilötietojen käsittelystä näissä tilanteissa on säädelty lailla. Rekisterinpitäjän vastuista huolehtiminen rakentaa luottamuksellisen pohjan tieteelliselle tutkimukselle.

Kun tieteellisessä tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tehdään aina tutkimuskohtainen tietosuojaseloste, joka sisältää informaatiota tutkimukseen käytettävistä henkilötiedoista sekä tutkittavien oikeuksista. Tietosuojaselosteen avulla huolehditaan myös rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta, joka tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan tietosuojalainsäädännön noudattaminen.

Tutkimustoiminnassa voidaan käyttää myös anonymisoitua tietoa. Anonymisointi tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä. Anonymisoitua tietoa ei lueta henkilötiedoksi eikä siihen voi soveltaa kaikkia tietosuojasäännöksiä, kuten esimerkiksi rekisteröidyn oikeuksia.

Alla olevista valikoista löytyy lisätietoa kyselytutkimustemme tietosuojasta sekä tiedot jo päättyneistä kyselytutkimuksistamme, joiden aineiston säilytys on päättynyt.

Toisiolakiin nojautuvien rekisteritutkimustemme tietosuojalakiin ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) perustuvat tietosuojaselosteet ovat saatavilla pyydettäessä osoitteesta GDPR-DPO@oriola.com.