Tutkimusten tietosuojaselosteet

Nykyaikainen terveys- ja lääketieteellinen tutkimus nojaa vahvasti kansallisiin rekisteritietoihin sekä potilaalta itseltään kerättäviin tietoihin. Näin ollen tietosuojasta huolehtiminen on tieteellisen tutkimuksen kulmakivi ja henkilötietojen käsittely on säädelty lailla. Lainsäädännön avulla rakennetaan luottamuksellinen pohja tieteelliselle tutkimukselle.

Kun tieteellisessä tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tehdään tutkimusta varten tietosuojaseloste, joka sisältää informaatiota tutkimukseen käytettävistä henkilötiedoista sekä tutkittavien oikeuksista. Tietosuojaselosteen avulla huolehditaan myös rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta, joka tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan tietosuojalainsäädännön noudattaminen. Tutkimustoiminnassa voidaan käyttää myös anonymisoitua tietoa. Anonymisoitua tietoa ei lueta henkilötiedoksi, joten siihen ei sovelleta tietosuojasäännöksiä.

Oheisista valikoista löytyvät käynnissä olevien tutkimustemme henkilötietolakiin ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) perustuvat tietosuojaselosteet sekä tiedot jo tehdyistä tutkimuksistamme, joiden henkilörekisteröinti on päättynyt.