Uutishuoneeseen

Oriola-KD -konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

1.11.2006

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 1.11.2006 klo. 8.40

Oriola-KD -konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja
osinkopolitiikka 

Oriola-KD Oyj:n hallitus on vahvistanut Oriola-KD -konsernin pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan. Oriola-KD -konsernin pitkän
aikavälin taloudelliset tavoitteet perustuvat konsernin liikevoiton ja
sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen. 

Liikevoitto

Konsernin liikevoiton kasvu ilman kertaluonteisia eriä pitkällä aikavälillä on
vähintään viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2007
liikevoiton kasvun ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan pitkän aikavälin
tavoitteita oleellisesti nopeampaa, johtuen pääosin vuonna 2006 toteutetusta
tehostamisohjelmasta. 

Sijoitetun pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on vähintään 13 prosenttia vuonna 2010.

Osinkopolitiikka

Oriola-KD:n tavoite on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia
osakekohtaisesta tuloksesta. Vuosittaista osinkoa määritettäessä otetaan
huomioon yhtiön taloudellinen asema ja toimintastrategia. 

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Harmaaparrankuja 1
02200 Espoo
www.oriola-kd.com