Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n avainhenkilöille osakepohjainen kannustinjärjestelmä

3.11.2006

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 3.11.2006 klo 14.00

Oriola-KD:n hallitus on päättänyt uudesta Oriola-KD -konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, johon kuuluu noin 12 avainhenkilöä.
Järjestelmän avulla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon
vahvistamalla heidän sitoutumistaan yhtiön toiminnan kehittämiseen. 

Mahdollinen palkkio määräytyy Oriola-KD:n vuosien 2007-2009 liikevoiton ja
sijoitetun pääoman (ROCE) kehityksen perusteella. Palkkio maksetaan vuosina
2008-2010 yhtiön osakkeina, rahana tai niiden yhdistelmänä. Osakkeisiin liittyy
eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita yhden
vuoden kuluessa palkkion suorittamisesta. Ohjelman kohteena olevien B-sarjan
osakkeiden määrä on enintään 650 000 osaketta. Oriola-KD:llä on yhteensä 141
257 828 osaketta 3.11.2006. 

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi    Henry Haarla
toimitusjohtaja    lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Harmaaparrankuja 1
02200 Espoo
www.oriola-kd.com