Uutishuoneeseen

Orionin Tukkukaupparyhmä vähentää Suomen jakelutoiminnastaan noin 50 henkilöä

20.6.2006

Pörssitiedotteet 20.06.2006 10:03

Orion-konsernin Tukkukaupparyhmään kuuluvassa Oriola Oy:ssä on yt-menettelyn
jälkeen päätetty keskittää lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden
toimitukset ja pääosa palveluista Espooseen ja Ouluun sekä lakkauttaa Seinäjoen
ja Kuopion toimipisteet. Osana toiminnan tehostamiseen tähtääviä
uudelleen­järjestelyjä jakelutoiminnan henkilöstömäärää vähennetään Suomessa
yhteensä noin 50 henkilöllä aiemmin arvioidun mukaisesti. Espoon toimipisteessä
syntyviä uusia työpaikkoja tarjotaan ensisijaisesti Seinäjoelta ja Kuopiosta
vapautuvalle henkilöstölle. 

Orion-konsernin Tukkukaupparyhmään kuuluvassa Oriola Oy:ssä on saatu Suomen
jakelutoimintaa koskeneet, huhtikuussa käynnistettyyn, koko Tukkukaupparyhmän
laajuiseen toimintojen tehostamisohjelmaan liittyneet yt-neuvottelut
päätökseen. Toimenpiteet ovat jatkoa jakelutoiminnassa jo aiemmin toteutetuille
järjestelyille tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Tukkukaupparyhmästä muodostuu Orionin jakautumisen jälkeen Oriola-KD -konserni,
jonka emoyhtiö Oriola-KD Oyj listataan Helsingin Pörssiin heinäkuun alussa
2006. 

Neuvotteluesityksen lähtökohtana oli vähentää Oriola Oy:n toimipisteiden
lukumäärää Suomessa lakkauttamalla Seinäjoen ja Kuopion toimipisteet ja
keskittämällä lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden toimitukset ja pääosa
palveluista Espooseen ja Ouluun. Henkilöstön mahdolliseksi vähentämistarpeeksi
Kuopion ja Seinäjoen jakelutoiminnassa arvioitiin noin 90 henkilöä. Toimintojen
tehostamistoimenpiteet koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. 

Neuvottelujen tuloksena Oriolan henkilöstön määrää vähennetään yhteensä 82
henkilöllä Kuopion ja Seinäjoen toimipisteissä. Seinäjoen toimipisteen toiminta
lopetetaan arviolta 13.9.2006 ja Kuopion toimipisteen toiminta arviolta
27.9.2006. Keskitettäessä toimintaa Espooseen ja Ouluun Espoossa siirrytään
kahteen vuoroon 4.9.2006 ja samassa yhteydessä lääkemyynnin tilausten
vastaanottoaikaa pidennetään asiakkaiden palvelutason parantamiseksi.
Henkilöstön lisäys Espoossa arvioidaan olevan noin 30 henkilöä aiemmin
arvioidun 40 sijaan. Näitä työpaikkoja tarjotaan ensisijaisesti Seinäjoelta ja
Kuopiosta vapautuvalle henkilöstölle. Suomen jakelutoiminnan
henkilöstövähennyksen kokonaismäärä on yhteensä noin 50 henkilöä aiemmin
arvioidun mukaisesti. Osana tehostamisohjelmaa yhtiö aloittaa myös Kuopion ja
Seinäjoen kiinteistöjen myyntiprosessin vuoden 2006 kolmannella
vuosineljänneksellä. 

Tukkukaupparyhmään kuuluvassa ruotsalaisessa Kronans Droghandel AB:ssä (KD) on
jo aiemmin keskitetty jakelutoimintoja osana tehostamisohjelmaa, joka jatkuu
edelleen. Neuvottelut noin 20 henkilön vähentämiseksi arvioidaan saatavan
päätökseen kesäkuun 2006 aikana. 

Tehostamisohjelman kokonaistavoitteena on saavuttaa Suomen ja Ruotsin
toiminnassa noin viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että
vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vuonna 2007. Toimenpiteiden
kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa
vuonna 2006. 

Tukkukaupparyhmän yksiköiden palveluksessa on yhteensä noin 1 530 henkilöä,
joista Oriolassa on noin 1 100 ja KD:ssä 430. Oriolan Suomen logistiikkaan
liittyvissä tehtävissä on henkilöstöä yhteensä noin 400. Kuopion ja Seinäjoen
toimipisteissä työskentelee yhteensä noin 90 henkilöä, kummassakin noin 45
henkilöä. 
Orion Oyj
Jukka Viinanen Olli Huotari
Toimitusjohtaja Päälakimies


Yhteyshenkilö:

Kimmo Virtanen, Orion-konsernin Tukkukaupparyhmän talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 429 2069, gsm 050-429 2069


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi