Uutishuoneeseen

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

23.10.2007

Oriola-KD OYJ pörssitiedote 23.10.2007 klo 10.10

Deccan Value Advisors L.P. on 22.10.2007 ilmoittanut Oriola-KD
Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa:

Deccan Value Advisors L.P.:n hallinnoimien yhteisöjen 17.10.2007
tekemien kauppojen johdosta niiden osuus Oriola-KD Oyj:n
osakepääomasta on vähentynyt alle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
§:ssä tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20).


Deccan Value Advisors L.P. ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:


1. Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja Y-tunnus: Oriola-KD
Oyj, 1999215-0

2. Peruste, miksi liputusilmoitus tehdään: Ilmoittajan hallinnoimien
yhteisöjen omistusosuus on vähentynyt alle 1/20:n.

3. Ajankohta, jona omistusosuus on vähentynyt alle
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun yhden
kahdenkymmenesosan (1/20) rajan: 17.10.2007.


4. Oriola-KD Oyj:n nykyinen osakepääoma 23.10.2007 koostuu yhteensä
141.257.828 osakkeesta, joista A-sarjaan kuuluu 51.344.958 ja
B-sarjaan 89.912.870 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa
yhtiökokouksessa kaksikymmentä ääntä ja kukin B-sarjan osake yhden
äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä
on yhteensä 1.116.812.030 ääntä.


5. Osakeenomistajien täydellinen nimi ja Y-tunnus:


Deccan Value Advisors Fund L.P., Delaware State, SRV
040642898-3851084

A/D Value Fund L.P., Delaware State, SRV 050846742-4046501

Y/D Value Fund L.P., Delaware State, SRV 050846748-4046503

Deccan Value Advisors Fund Ltd, Cayman Islands, MC-140131Deccan Value Advisors L.P. ei ole ilmoittanut muita tietoja.


Oriola-KD Oyj


Eero Hautaniemi        Henry Haarla
Toimitusjohtaja        Lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com